Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hästar i Bromma

A Mane HB
Org.nr: 969760-1210
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicin, anestesi, intensivvård, smärtlindring, radiologi, forskning, medicinteknisk- och läkemedelsutveckling, tävlingshästutveckling, samt handel med hästar, textilier, sjukvå ...
ActionLab AB
Org.nr: 556902-1610
Bolaget ska äga aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva produktutveckling och försäljning av produkter för motorfordon och hästar, samt därmed förenlig verksamhet.
Ally Invest AB
Org.nr: 556759-2091
Bolaget ska bedriva handel med hästar samt med häst- och ryttarutrustning, in- och tillridning av häst, hästtävlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Ann Svärding Konsult ASKAB AB
Org.nr: 556661-7329
Aktiebolagets verksamhet ska vara att rådge och konsultera inom rekrytering, ledarutveckling, organisationsutveckling och likartad verksamhet. Bolaget skall också bedriva hästsport- verksamhet med inriktning på avel, upp ...
Betonghåltagning NBT AB
Org.nr: 556407-1123
Bolaget skall bedriva betonghåltagning, avel, handel och tävlingsverksamhet med hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Big Bone AB
Org.nr: 556412-1472
Bolaget skall bedriva hästuppfödning, tränings- och tävlingsverksamhet, djuranatomiska konsultationer, import och export samt handel med hästar, samt därmed förenlig verksamhet.
Björn Edgren AB
Org.nr: 556579-4269
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och juridik, uppfödning och tävling med hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Ecofin Invest AB
Org.nr: 556248-3205
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet med inriktning på utredningsarbete och rådgivning i samhällsekonomiska och samhällspolitiska frågor. Bolaget skall också bedriva stuteri- och tävlingsverksamhet med hästa ...
Fairlive AB
Org.nr: 556656-9173
Bolaget skall bedriva handel med hästar och försäljning samt uthyrning av hästtillbehör, konsultverksamhet inom administration och projektledning, äga och förvalta både aktier och fast egendom samt idka därmed förenlig v ...
Folkesson Collman Invest AB
Org.nr: 556368-1922
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, terminskontrakt och optioner. Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter genom ägande av fastigheter eller andelar i fastighetsbolag, bedriva hästsport och hästavelsver ...
In West Entertainment AB
Org.nr: 556571-3145
Bolaget skall bedriva båtcharter med catering, hästverksamhet inkluderande avel, westernuppvisningar, ridskoleverksamhet, uthyrning av hästar och stallplatser samt handel med häst- och westerntillbehör. Vidare skall bola ...
Lebonna HB
Org.nr: 969727-2731
Fastighetsskötsel, uppfödning och tävling med hästar samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning av elektronik, presentartiklar, kläder, skor samt hund- och kattartiklar.
Lena & Bengt Öhlin HB
Org.nr: 969665-4350
Uppstallning och träning av hästar, samt därmed förenlig verksamhet.
M.R. Måleri AB
Org.nr: 556401-9619
Bolaget skall bedriva måleri, byggnadsverksamhet, godstransporter, uthyrning av entreprenadmaskiner, handel med värdepapper, bedriva träning och tävlingsverksamhet med hästar, äga och förvalta fast och lös egendom jämte ...
Nidus Arkitektstudio AB
Org.nr: 556735-7172
Bolaget skall bedriva verksamhet inom arkitektur och inredningsdesign samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten kommer även omfatta utbildning inom ridsport på konsultbasis. Investering i utveckling av hästar, vilket ...
Nya Äppelvikens Ridskola AB
Org.nr: 556202-0395
Bolaget skall bedriva ridskoleverksamhet, inköp och försäljning av hästar och foder samt idka därmed förenlig verksamhet.
One up Production AB
Org.nr: 556475-1583
Bolaget skall bedriva reklam, golfjournalistik och handel med golfprodukter, uppfödning och tävlingsverksamhet med hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Peripeti Management AB
Org.nr: 556600-7513
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området företagsledning och organisation. Bolaget skall också bedriva uppfödnings- och tävlingsverksamhet med hästar samt köpa och sälja värdepapper och därmed förenlig verksa ...
Runa Intressenter AB
Org.nr: 556754-7897
Bolaget skall bedriva verksamhet bestående av utveckling, produktion och försäljning av multimediakoncept och TV-format, format för mobiler, förlagsverksamhet, TV-produktion, förädling av hästar, handel och förvaltning a ...
Sahlin & Co HandelsAB
Org.nr: 556374-3185
Aktiebolaget ska bedriva import och export av kemikalier, virke, vegetabiliska och animaliska produkter. Äga och förvalta fastigheter och aktier, driva handel, uppfödning och tävlings- verksamhet med hästar, tillika hing ...