Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Uppsala

Lidman Unlimited AB
Org.nr: 559013-8870
Bedriva design, tillverkning och handel med konst, hantverk och begagnade varor.
Mariebergs Hantverkare AB
Org.nr: 556926-0572
Bolaget ska bedriva montering och hantverk av eldstäder och kaminer samt därmed förenlig verksamhet.
MM Sten i Uppsala AB
Org.nr: 556859-6430
Bolaget skall utföra olika typer av stenarbeten inom hantverk och bygg såsom stenmurar, fasader och golvläggning samt idka därmed förenlig verksamhet.
MONTANUS Information och miljö HB
Org.nr: 969619-9174
Konsultverksamhet inom ledarskap, information, översättningar, miljögestaltning, inredningsprojektering och visst hantverk.
O & L Korsgren AB
Org.nr: 556739-3334
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion och handel med textilt hantverk och textila material. Kursverk- samhet med textilinriktning. Medicinsk information och medicinsk konsultverksamhet.
Omnikultur EF
Org.nr: 769615-9404
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa förutsättningar och nätverk för mång- kulturellt och intellektuellt arbete inom förljande områden: förlagsverksamhet och skrivarver ...
S.G. Solutions Group KB
Org.nr: 969705-0673
Konsultverksamhet avseende säkerhetsrisker. Forskning avseende konflikt, säkerhet och risker. Webdesign. Design och försäljning av konst och hantverk.
Trebro AB
Org.nr: 556944-5926
Bolaget skall bedriva handel med vin, alkoholhaltiga drycker, mat, kosttillskott och hantverk samt därmed förenlig verksamhet.
Ulfendahl Keramik AB
Org.nr: 556716-9700
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av bruks- och konstföremål i keramik, bedriva utbildnings- och konferensverksamhet med inriktning på hantverk och keramik samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redo ...
Umbria Hantverk Handelsbolag
Org.nr: 916671-0096
Tillverkning av och handel med presentartiklar och hantverksprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Upplands Ullit HB
Org.nr: 969762-0434
Försäljning av produkter och hantverk från får. Konsultverksamhet inom IT området.
Vårdsätravik AB
Org.nr: 556943-9291
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara teknikutveckling. Denna teknikutveckling skall företrädesvis ske inom branscherna produktionsteknik (industriella processer), utvecklingsverktyg (instrumentutveckling) och kon ...