Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Tyresö

A.A. Invest HB
Org.nr: 969634-7377
Konsultverksamhet inom byggnation. Försäljning av trävaror och hantverk.
Alandica AB
Org.nr: 556771-9397
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, admini- stration och redovisning, fotograferingsverksamhet samt verksam- het inom konst och hantverk och därmed förenlig verksamhet.
Andreas Hellevik Bygg & Hantverk AB
Org.nr: 556691-7877
Bolaget skall bedriva snickeri och byggnadsverksamhet. Handel med värdepapper, handel med och äga fast egendom samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Blueberry Art AB
Org.nr: 559010-9566
Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar, försäljning av produkter för keramisk tillverkning, försäljning konsthantverk, kurser inom hantverk samt där med förenlig verksamhet.
Bremer Creative AB
Org.nr: 556938-9421
Insamling, inköp, odling och hantering av svamp, frukt, grönsaker, kryddor, och dylikt. Butiks- och marknadsverksamhet gällande mathantverk, inredningsdetaljer och diverse "loppisföremål". Inköp, renovering, restaurerin ...
Bryku AB
Org.nr: 556717-3876
Bolaget skall bedriva import och export av hantverk, bilar och båtar, även personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
J.O Trygg Service AB
Org.nr: 556790-7190
Bolaget skall bedriva projektledning, IS och IT ledning och tekniktjänster, hantverk och serviceverksamhet för el och telearbeten, snickeri och fastighetsskötsel, mark och skogsarbete, dykeriverksamhet samt därmed förenl ...
Maceta AB
Org.nr: 556902-9464
Åkeriverksamhet - transport av gods, persontransport. Kaféverksamhet. Försäljning av hantverk'design Catering. Import och försäljning av textil kläder och skinnprodukter. Musikproduktion och representation av artister mu ...