Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bremer Creative AB

"Insamling, inköp, odling och hantering av svamp, frukt, grönsaker, kryddor, och dylikt. Butiks- och marknadsverksamhet gällande mathantverk, inredningsdetaljer och diverse "loppisföremål". Inköp, renovering, restaurering och iordningsställande av föremål till försäljning i butik. Arrangemangs- och utbildningsverksamhet gällande mathantverk, hantverk i övrigt, marknadsevent och samkväm med musikinslag samt dylik verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bosättning - Hantverk - Renovering
Org.nr: 556938-9421
Företagsform: Aktiebolag