Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Västerås

Accresco EF
Org.nr: 769619-7040
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandage personlig assistans samt genom att utföra tjänster inom utbildning, utredning, hälsovård, friskvård, hushållsnära tjänster sa ...
Aros Citylaser AB
Org.nr: 556577-6415
Föremålet för bolagets verksamhet är att försälja och marknads- föra testutrustningar och rehabiliteringsprodukter inom hälsovård, utföra konsultarbeten inom affärsutveckling och affärsanalyser samt därmed förenlig verks ...
Björn Westerberg flis konsult AB
Org.nr: 556922-0733
Aktiebolaget ska bedriva handel av tjänster och varor inom bioenergi och skogsråvara. Bolaget ska dessutom handla med aktier och värdepapper. Även utföra tjänster inom hälsovård.
Blue Spring HB
Org.nr: 969766-8243
Bolaget ska bedriva motionsverksamhet, utbildning, friskvård, hälsovård, rehabilitering och därmed förenlig verksamhet.
BMG Scandinavia AB
Org.nr: 556552-2454
Bolaget skall bedriva frisk- och hälsovård, rehabilitering, utbildning inom hälsovård och försäljning av friskvårds produkter och hjälpmedel, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Charlie Hellberg Scenografi AB
Org.nr: 556455-8640
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion och design av scenografier, inredningar för offentlig miljö, samt utformning av mässmontrar, ljusplanering, bedriva diagnostik, behandling, konsultation inom lo ...
Civilekonom N I Nilsson HB
Org.nr: 916476-5746
Ekonomisk konsultativ verksamhet. Energikonsult och därmed förenlig verksamhet. Hälsovård och därmed förenlig verksamhet
Fjorton Tomt & Fastighet AB
Org.nr: 556760-1405
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, inköp, försäljning, exploatering och förvaltning av tomtmark, handel med värdepapper, och annan lös egendom, koncept och produktutveckling inom hälsovård samt därmed förenlig v ...
Fysiokliniken Västra Aros AB
Org.nr: 556776-2322
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik och friskvård, administrativ förvaltning, uthyrning av inventarier inom frisk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Guangquan Kina Terapi AB
Org.nr: 559021-1651
Hälsovård
Health Institute Technology Sverige AB
Org.nr: 559024-7846
Bolaget skall bedriva handel med aktier, coachning inom träning, näringslära, kost och hälsovård, restaurang och cateringverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Hälsocykeln Sverige AB
Org.nr: 556657-0015
Bolaget skall bedriva friskvård och hälsovård, cykelleasing samt därmed förenlig verksamhet.
Katarinas Fysio AB
Org.nr: 556694-2347
Bolaget ska bedriva sjukgymnastik, rehabilitering och förebyggande hälsovård samt konsultation inom ovanstående områden samt därmed förenlig verksamhet.
Kristin Nederberg Sjukgymnastik AB
Org.nr: 556904-8480
Föremålet för bolagets verksamhet är sjukgymnastik, rehabilitering och förebyggande hälsovård samt konsultation inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.
Med i Kungsör AB
Org.nr: 556873-0484
Bolaget skall bedriva öppen sjuk- och hälsovård, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
MJH Primärvård AB
Org.nr: 556972-6580
Bolaget skall bedriva öppen sjuk- och hälsovård, förvaltning av bolag och fastigheter, handel med värdepapper och bolag.
Pafos Trade AB
Org.nr: 556796-6949
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av konsumtionsartiklar inom hemvård, personvård, hälsovård, såsom rengöringsprodukter, hygienartiklar. Bolaget ska även bedriva ledarskapsträning och utbildningsv ...
Pejama AB
Org.nr: 556871-6830
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning, tjänster inom musikbranschen och därmed förenlig verksamhet.
PerSim AB
Org.nr: 556948-9197
Bolaget skall bedriva öppen sjuk- och hälsovård, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Rehab & Friskvård i Västerås AB
Org.nr: 556708-9304
Bolaget ska bedriva sjukgymnastik, rehabilitering och före- byggande hälsovård samt konsultation inom ovanstående områden och därmed förenlig verksamhet.