Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Uppsala

Andrej Zak Hälsovård AB
Org.nr: 556869-2106
Aktiebolaget ska bedriva tillhandahållande av läkarkompetens inom Skandinavien för i första hand primärvård efter avrop och i begränsad tidsmässig omfattning
Bas-Hälsan Uppsala AB
Org.nr: 556941-2223
Bolaget ägnar sig åt konsult-, undervisnings- och forskningsverksamhet inom området hälsa och kultur med särskild inriktning på allmänmedicin, folkhälsovård och rehabilitering. En prioriterad verksamhet är förebyggande h ...
Bones Medical Sweden AB
Org.nr: 556762-7343
Bolaget ska bedriva hälsovård, forskning och utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Catilo Consulting KB
Org.nr: 969707-9532
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom totalförsvaret och hälsovård.
CONNEXIN HB
Org.nr: 969639-6853
Konsult och forskning samt utveckling och rådgivning inom hälsovård.
Dentpoint AB
Org.nr: 556940-0830
Bolaget ska bedriva import och försäljning av dentalprodukter. Samt bedriva tand- och hälsovård, tandteknisk lab och tandteknisk service.
EBC Sverige AB
Org.nr: 556831-0691
Verksamhet inom hälsovård med utbildning, produktion och tjänster och därmed förenlig verksamhet. Partihandel med parfym och kosmetika samt utbildning inom estetik och därmed förenlig verksamhet. Konsultation inom verksa ...
Ekeby gynmottagning AB
Org.nr: 556944-2741
Specialiserad hälsovård inom gynekologi och obstetrik samt utbildning. Konsultarbete inom hälsosjukvård.
Ekeby Hälsovårdscentrum AB
Org.nr: 556784-4724
Bolaget ska bedriva hälsovårdsaktiviteter och tandläkarmottagning samt konsultationer inom tandvård och hälsovård samt idka fastighetsförvaltning jämte därmed förekommande verksamheter.
Exclusive Care Sweden AB
Org.nr: 556872-8348
Bolaget skall bedriva tandvård, hälsovård, sjukvård samt estetiska och kosmetiska behandlingar, kirurgiska ingrepp, medicinsk forskning och utveckling, tandteknisk verksamhet, konsulttjänster inom hälsovård, sjukvård och ...
Fiomi Diagnostics AB
Org.nr: 556705-3730
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla, producera, marknadsföra och försälja produkter eller tjänster för diagnostiska applikationer för sjuk- och hälsovård och därmed förenlig v ...
Gottes Education and Consulting AB
Org.nr: 556920-2103
Konsult och utbildning inom sjukvård, hälsovård, äldrevård och därtill relaterade verksamheter. Utbildning inom ämnen på grundskole- och gymnasienivå samt personaluthyrning.
Harted AB
Org.nr: 556772-5212
Bolaget ska bedriva undervisning, forskning, utvecklingsarbeten och konsultation inom utbildning, hälsovård och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
IMAB AB
Org.nr: 556912-8332
Bolaget skall bedriva tjänster och föreläsningar inom dermatologi, konsultationer inom sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
INTERCLINICA AB
Org.nr: 556306-7130
Aktiebolaget ska bedriva läkarvård och utföra hälso- undersökningar, konsultverksamhet inom hälsovård och sjukvård, handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva försäljn ...
Irmaries Hälsorum AB
Org.nr: 556827-1935
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara medicinsk fotvård samt därtill hörande hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Larsson & Franck Hälsovård AB
Org.nr: 559026-9352
Läkarvård inom svensk primärvård Handledning för utbildningsläkare inom svensk primärvård Information och föreläsning inom områdena sjukvård och läkemedel
Laterna Psykologkonsult & EMDR Utbildning AB
Org.nr: 556875-4351
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
LEIOU AB
Org.nr: 556296-6720
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, uthyrning av lokaler, försäljning av hälso- och sjukvårdsprodukter, konsultationer inom organisation och ledarskap samt inom sjuk- ...
Lindberg Medical AB
Org.nr: 556961-4802
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom sjuk- och hälsovård, bedriva specialistvård inom allmän medicin samt därmed förenlig verksamhet.