Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Umeå

Andersson Kvarnbrink AB
Org.nr: 556576-5327
Föremålet för bolagets verksamhet är sjuk- och hälsovård samt utbildning inom sjuk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Behndig Ocures AB
Org.nr: 556826-1324
Bolaget ska bedriva specialistläkarverksamhet samt utbildning inom sjuk och hälsovård.
Care Umeå KB
Org.nr: 969770-0319
Företaget ska bedriva skönhet, hälsovård, ekonomisk förvaltning och därmed förenlig verksamhet.
CMTF Affärsutveckling AB
Org.nr: 556737-1017
Bolaget ska bedriva verksamhet förknippad med hantering av patent kopplad till forskningskompetens inom forskningsområdet, medicinsk teknik med målet om metod-, produkt- och tjänsteutveckling för en bättre och säkrare sj ...
Elfvings Naprapati AB
Org.nr: 556879-1130
Bolaget ska bedriva behandling inom naprapati, hälsovård, friskvård och skönhet. Bolaget ska även arbeta med träning och utbildning, samt därmed förenlig verksamhet.
Fornix AB
Org.nr: 556342-6625
Bolaget skall bedriva sjukvård, hälsovård, undervisning och medicinsk rådgivning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Handkraft Christine Holding AB
Org.nr: 556944-3616
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom administrativa sektorn, bedriva hälsovård, såväl behandling som utbildning, samt att idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Holhol konsult HB
Org.nr: 969774-0471
Bolaget ska bedriva förebyggande sjuk- och hälsovård, rehabilitering, medicinsk utredning, forskning, utbildning, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Holmlund Medical AB
Org.nr: 556763-2863
Bolaget skall bedriva tjänster inom sjuk- och hälsovård, rehabilitering och utbildningsverksamhet, förvaltning av värde- papper samt därmed förenlig verksamhet.
Lasse Kroppsvärkmästar'n HB
Org.nr: 969728-4462
Företagshälsovård samt hälsovård för privatpersoner. Massör, naprapat.
LIVSVERK HB
Org.nr: 916595-6088
Sjuk- och hälsovård i allmänna medicin. Konsultverksamhet inom naturskydd- & ekologisk teknik samt mottagning, undervisning och konsult.
M Kuusik Ögonklinik AB
Org.nr: 556669-4088
Bolaget skall bedriva öppen sjukvård, utbildning inom sjuk- och hälsovård, tolkning och översättning, turism och handel med hantverk, fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
MYDOCTOR Group AB
Org.nr: 556865-7067
Bolaget skall arbeta med affärsutveckling, finansiering, kapitalisering, strategier och exitfrågor med inriktning mot privat sjuk- och hälsovård och tillbehörande produktutveckling och kommersialisering samt fungera som ...
MYDOCTOR Investments AB
Org.nr: 556869-0589
Bolaget skall arbeta med förvärv av fastigheter samt med värde- papper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare arbeta med investering och uthyrning av olika motorsport fordon som ska utnyttjas i marknadsföri ...
Nordmed KB
Org.nr: 969753-0963
Bolaget skall bedriva konsulting och försäljning inom ventilation samt hälsovård såsom vitaminer och mineraler. Vidare ska bolaget bedriva konsulting och försäljning inom böcker, sulor och fotriktiga skor. Bolaget ska äv ...
Norrlandskliniken Hälsocentral AB
Org.nr: 556806-0965
Bolaget ska bedriva tjänster inom sjuk- och hälsovård, bedriva vårdcentral, rehabilitering, utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Norrlandskliniken i Umeå AB
Org.nr: 556751-0655
Bolaget ska bedriva tjänster inom sjuk- och hälsovård, rehabilitering och utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Notos Invest AB
Org.nr: 556745-1512
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av fordon, frisk- och hälsovård, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ryggspecialisten i Norrland AB
Org.nr: 556997-7076
Bolaget ska bedriva tjänster och konsultverksamhet inom sjuk- och hälsovård med inriktning på specialistsjukvård samt konsult- verksamhet inom försäkringsmedicin, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksam ...
Synergia Hälsa AB
Org.nr: 556847-1741
Aktiebolaget ska bedriva sjukvård, hälsovård, friskvård och utbildning och därmed förenlig verksamhet.