Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Täby

Läkar Kontakt Stockholm HB
Org.nr: 969629-0056
Sjuk- och hälsovård, inkl läkarvård och konsultation, samt utbildning, bedriva medicinska studier och presentation av resultat, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper och konst.
Medryk AB
Org.nr: 556579-5688
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom förebyggande hälsovård, medicinsk diagnostik, behandling, rådgivning i naturskyddfrågor, rehabilitering, investeringsverksamhet riktad t ...
Nordic Learning AB
Org.nr: 556369-7019
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i utbildning och företagsutveckling, hälsovård och äldreomsorg, investering i fast egendom och värdepapper samt övrig därmed förenlig verksamhet.
One Zip AB
Org.nr: 556661-6594
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning och konsultverksamhet inom detaljhandel, import och försäljning samt hälsovård, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva import och handel med vin ...
Osiris Assistans AB
Org.nr: 556659-8446
Bolaget skall bedriva konsult- och assistansverksamhet inom sjuk- och hälsovård, rehabilitering och turism samt därmed förenlig verksamhet.
RO Omsorg AB
Org.nr: 556815-6334
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård, personlig assistans och omsorg om funktionshindrade samt äldrevård. Utbildning inom vård och omsorg ävensom hushållsnära tjänster, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verks ...
Rudman & Backman Sjukgymnastik HB
Org.nr: 969732-6537
Hälsovård, sjukvård, friskvård, sjukgymnastik, träning och ergonomi samt därmed förenlig verksamhet.
S&B Digenesis KB
Org.nr: 969747-1986
Handel, uthyrning, förvaltning och byggnation av fastigheter samt inredningssnickerier. Förvaltning och uthyrning av inredda lokaler med tillbehörlig utrustning. Försäljning av hälsovårdsprodukter. Konsult och utbildning ...
Skyhook AB
Org.nr: 556589-5603
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster avseende kinetisk anatomisk visualisering inom frisk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Skölds frisk- och sjukvård AB
Org.nr: 556425-9157
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva sjukvård, hälsovård, friskvård och därmed förenlig verksamhet samt även viss administration och terapeutiskt umgänge med häst samt körning och ridning vid olika evenemang.
Systemvaruhuset Projektledning i Stockholm AB
Org.nr: 556751-9276
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva tjänster inom ledarutvecklig, verksamhetsutvecklig, affärutveckling, säljträning, marknadsföring, IT-strategi, IT-organisation, IT- utveckling, systemutveckling, processutv ...
Täbyhälsan AB
Org.nr: 556308-3954
Bolaget skall bedriva företagshälsovård samt konsulting inom områdena arbetsmiljö, rehabilitering, hälsovård och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.