Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Stockholm

AB Framtidsplatsen Sverige
Org.nr: 556818-8964
Bolaget skall bedriva heldygnsvård med boende för ungdomar, tillhandahålla läkar- och sjukskötersketjänster inom hälso- och sjukvård, direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom sjuk- och hälsovård, inkluderande äldre- ...
Adulis Läkarkonsult Consulting & Trading Co AB
Org.nr: 556318-7946
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård i Sverige och utlandet, tillverkning av mediciner och vitaminpreparat, samt export och import, företrädesvis inom branscherna för medicinsk utrustning, datorer och möbler, göra k ...
Advanced Research Sweden AB
Org.nr: 556196-8305
Bolaget ska bedriva teknisk forskning, tekniskt utvecklings- arbete, innovationsverksamhet samt till dessa områden hörande tillverkning och konsultverksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva export av, import av, samt affär ...
Ahum AB
Org.nr: 559009-0410
Bolaget skall bedriva verksamhet inom digital förmedling och matchning avseende hälsovård inom primärt psykologi och därmed förenlig verksamhet.
AKCIN AB
Org.nr: 556952-0264
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom storkök, hälsovård, bedriva cateringsverksamhet, projektledning inom bygg och inredning samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Stockholms Brunnsbad
Org.nr: 556469-3074
Bolaget skall bedriva lokaluthyrning, fastighetsförvaltning, bemannings och personaluthyrning, försäljning och uthyrning av inredningar, möbler och annan utrustning för utställningsändamål till bad och brunnsanläggningar ...
Akupunktur och kinesisk medicin i Sverige AB
Org.nr: 556878-5140
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva sjukgymnastik, akupunktur, rehabilitering, friskvård, sjukvård och hälsovård inom traditionell kinesisk medicin, driva själv eller genom dotterbolag försäljning av hälsokost ...
Akutmottagning SöderAkuten Slussen AB
Org.nr: 556714-3408
Bolaget skall bedriva sjukvård och hälsovård, rehabilitering och miljö-frågekonsult. Bolaget skall även bedriva handel med sjukvårds-, inrednings- och miljömaterial samt bedriva handel med värdepapper, smycken, klockor, ...
Albano SPA & Utbildning Center AB
Org.nr: 556987-9629
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom hälsovård, skönhetsvård och kroppsvård. Utöver det ska bolaget även anordna evenemang och utbildningar inom hälso-, skönhets- och kroppsvård och även bedriva ...
Albrecht and Saraste HB
Org.nr: 969680-3668
Friskvård, hälsovård, sjukgymnastik, massage, behandlingar, undervisning, kurser, instruktion, konsultering inom ovanstående.
Aleris AB
Org.nr: 556068-8425
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, konsultverksamhet inom affärs-, personal- och systemutveckling, medicinsk konsult- verksamhet samt handel med lös egendom inom ovanstående områden ävensom annan därmed förenlig ...
Aleris Diagnostik AB
Org.nr: 556052-8746
Bolaget skall bedriva sjuk och hälsovård med speciell inriktning på patient och provbunden diagnostik samt därmed förenlig verksamhet.
Aleris First Holding AB
Org.nr: 556812-2633
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, bedriva sjuk- och hälsovård och omsorg, samt rehabiliterings-, behandlings- och rekreationsverksamhet, bedriva hotellverksamhet, förvaltning av fa ...
Aleris Group AB
Org.nr: 556813-5304
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, bedriva sjuk- och hälsovård och omsorg, samt rehabiliterings-, behandlings- och rekreationsverksamhet, bedriva hotellverksamhet, förvaltning av ...
Aleris Holding AB
Org.nr: 556598-6782
Bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt, på uppdrag eller i egen regi, med egen personal eller inhyrda konsulter, bedriva sjuk- och hälsovård och omsorg, samt rehabiliterings-, behandlings- och rekreatio ...
Anders Fahlgren Consulting AB
Org.nr: 556750-2587
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, IT, hälsovård och journalistik för organisationer verksamma inom telekom & IT, tillverkning, energi, transport och logistik samt offentlig verksamhet och dä ...
Askmed AB
Org.nr: 556948-2267
Företagets verksamhet omfattar läkemedelsindustrin samt sjuk- och hälsovård avseende rekrytering, utbildning, konsultation och rådgivning, ledings- och organisationssupport, styrelseuppdrag, coaching och mentorskap. Vida ...
Assaki AB
Org.nr: 559025-7274
Företaget kommer att bedriva konsulttjänster inom hälsovård samt inom musik och nöje.
Ateta Plastikkirurgi AB
Org.nr: 556976-9531
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom sjukvård och hälsovård, inkluderande utbildning, personalförmedling samt därtill förenlig verksamhet.
Beauty Fuel AB
Org.nr: 556764-2326
Bolaget ska bedriva konsultationer inom marknadsföring samt Feng Shui jämte internethandel inom hälsovård och därmed förenlig verksamhet.