Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Solna

A I Recreation KB
Org.nr: 969758-8276
Marknadsföring och försäljning av elektronikprodukter från Asien såsom elektroniska cigaretter samt därmed förenlig verksamhet. Frisk-, hälsovård samt därmed förenlig verksamhet. Handel med fast och lös egendom smat därm ...
AkademCare AB
Org.nr: 556839-5213
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom sjuk- och hälsovård, inkluderande äldre- och handikappomsorg, personaluthyrning, städ, samt därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fastigheter med d ...
Aktiebolaget Dollar
Org.nr: 556504-2552
Bolaget skall bedriva handels-, entreprenad-, förvaltnings-, konsult-, uthyrnings-, inkasso-, konstruktions- och produktutvecklingsverksamhet inom områdena bygg-, smides-, plast-, plåtslageri-, cement- och betong-, konto ...
Akupunkturkliniken S. Furberg AB
Org.nr: 556523-8267
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, förebyggande hälsovård samt konsultationer, utbildning inom hälsovård för människor samt för djur och därmed förenlig verksamhet.
Allpartner Sweden KB
Org.nr: 969772-3436
Personaluthyrning, bemanning inom bygg, städ, renhållning, friskvård och hälsovård, samt bedriva handel,'importexport av fordon, entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner, postorderhandel med skor och kläder, detaljhandel s ...
Ambea Vård & Omsorg AB
Org.nr: 556677-0896
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom sjuk- och hälsovård, inkluderande äldre- och handikappomsorg, samt därmed förenlig verksamhet samt inom ramen för denna verksamhet förvärva, äga, förvalta och f ...
Avitus AB
Org.nr: 556911-2393
Bolagets verksamhet är konsultläkarverksamhet inom hälso- och sjukvård. Även utbildning och kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård inklusive dit tillhörande framställning av utbildningsmaterial, samt författning av ...
Bellco Nordic AB
Org.nr: 556920-2608
Bolaget bedriver import, handel och distribution av utrustning och förnödenheter för kunder inom sjuk- och hälsovård.
Björn Hedman Holding AB
Org.nr: 556692-9047
Bolaget skall bedriva verksamhet inom naprapati, massage, rehabilitering, frisk- och hälsovård samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet
Branja AB
Org.nr: 556938-0248
1. Konstruktion, tillverkning och försäljning av faktamaterial, pedagogiskt-, terapeutiskt- och hälsomaterial 2. Import och export gällande data-, reklam-, terapeutiska material, pedagogiska material och hälsovårdsmateri ...
douki AB
Org.nr: 556960-2096
Bolaget skall bedriva frisk- och hälsovård samt försäljning av friskvårdsprodukter, kläder och annonsplatser samt därmed förenlig verksamhet.
E.F Horgby AB
Org.nr: 556941-0334
Fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, bygg och anläggningsarbeten, inredningskonsult, homestyling, kiropraktik och hälsovård.
Gjesteby Invest AB
Org.nr: 556527-4544
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning, planläggning och investeringar inom hälsovård, sjukvård, sociala sektorn och därmed förenlig verksamhet.
Hälsokunskap i Sverige AB
Org.nr: 556740-2382
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, klinisk konsultmottagning, utbildning, forskning och utveckling inom hälsovård samt i anslutning till dettta bedriva produktutveckling av IT-program- varor för försäljning, bolaget ...
Kevin Tainton Fitness i Sthlm AB
Org.nr: 556992-9911
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena, fitness, hälsovård, nöje, författare och föreläsningar samt utföra tjänsten personlig tränare, äga och förvalta fastigheter, värdepapper och annan lös egendom samt d ...
Lycoris Consulting AB
Org.nr: 556671-1775
Bolaget skall tillhandahålla och försälja konsultationer inom informationsteknologi och affärsstyrningssystem, samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även vara verksamt inom förebyggande hälsovård enli ...
LÄKSAM Invest AB
Org.nr: 556528-1598
Aktiebolaget ska bedriva hälsovård och sjukvård, förlagsverksam- het, äga och förvalta fast och lös egendom, handel och förvalt- ning av värdepapper, bedriva konsulterande rådgivningsverksamhet inom redovisning och jurid ...
Meda AB
Org.nr: 556427-2812
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka handel med och tillverkning av produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendo ...
Mitru Group AB
Org.nr: 559027-6985
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag eller andra former av ägande bedriva tillverkning, utveckling, import och handel med medicinsk utrustning och lösningar för sjuk- och hälsovård samt idka därmed förenlig verks ...
MLF Care AB
Org.nr: 556921-0494
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom vetenskap och teknik, sjuk- och hälsovård, utbildningar, konsulttjänster inom ekonomi, rådgivning och därmed förenlig verksamhet.