Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Malmö

Activae Vitae AB
Org.nr: 559010-0342
Konsultverksamhet inom hälsovård exempelvis hyrläkare. Konsultverksamhet inom sport och fritid, friluftsliv, utförsåkning, exempelvis utbildning av skidlärare, föreläsningar, rådgivning. Konsultverksamhet inom programmer ...
Aizenberg Tandvård & Utveckling AB
Org.nr: 556967-3949
Aktiebolaget ska vara verksamt inom: 1. Tand - och Hälsovård 2. Utbildning - och Kursverskamhet 3. Idrott - och Fritidsverksamhet 4. Kapital - och Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Bengt Andersson Konsult i Malmö AB
Org.nr: 556496-6181
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, sjuk- och hälsovård samt agenturverksamhet med reklam- och säljfrämjande produkter inom detaljhandels- ledet (dock ej dagligvaruhandeln). Bola ...
Bo Hedberg AB
Org.nr: 556214-6471
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom marknadsföring, eknomi, organisation, personlig utveckling, hälsovård och turism. Vidare skall bolaget bedriva import och export av vin, livsmedel, hemelektroni ...
Contempora AB
Org.nr: 556059-4748
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva affärs-, verksamhets- och projektutveckling inom textilier, hälsovård, utbildning, miljö samt kulturell verksamhet. Bolaget ska därtill äga och förvalta fast och lös egendom samt ...
Cura Mödravård AB
Org.nr: 556843-2487
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mödravård, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Edwardsson o Co HB
Org.nr: 969660-9156
Handel med konsulment-, hushålls- och personligaprodukter såsom rengöringsprodukter, kläder, kroppsvård och hälsovård. Ledarskapsträning avseende försäljning av dessa produkter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Ekström Service och Transport KB
Org.nr: 969763-9822
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att ge service och utföra transporter inom nationell och internationell godstrafik. Bolaget ska även bedriva hälsovård såsom massage och kroppsvård.
Electro Treated Molecules ETM AB
Org.nr: 556563-8417
Bolaget skall bedriva kroppsvård, alternativa behandlingsformer, självbehandlingsutrustning, hälsovård, magnetisk vätskebe- handling, Produktutveckling, franchise inom medicinsk ut- rustning. Förvalta värdepapper samt dä ...
Eva-Maria Oxblom AB
Org.nr: 556412-7032
Bolaget ska bedriva medicinsk hälsovård och äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fridhems Hälsovård Handelsbolag
Org.nr: 969601-3177
Sjukvård och hälsovård.
Förenade Help AB
Org.nr: 556285-7242
Bolaget skall arbeta med förebyggande hälsovård, medarbetarundersökningar med ekonomiska analyser samt tjänster kring friskvård, rehabilitering och mental ohälsa samt idka därmed förenlig verksamhet.
Förvaltningsbolaget Kyrkoled 7 AB
Org.nr: 556515-4605
Bolaget ska bedriva köp, försäljning och förvaltning av värdepapper och fastigheter, uthyrning av personal till sjuk- och hälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet.
HANDELSBOLAGET HJÄRUPS LÄKARMOTTAGNING BERGSTRÖM O ENGBERG
Org.nr: 945000-4487
LÄKARPRAKTIK SAMT KONSULTVERKSAMHET INOM SJUK OCH HÄLSOVÅRD.
Hälsoservice i Malmö AB
Org.nr: 556357-8458
Bolaget skall bedriva förebyggande hälsovård, sjukvård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Jojnts AB
Org.nr: 556941-9210
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva Internet- och mobilrelaterade tjänster för konsumenter inom hälsovård och sjukvård samt därmed bedriva förenlig verksamhet
JT Elevsupport AB
Org.nr: 556827-9474
Bolaget ska bedriva rekrytering samt bemanning inom hälsovård, med fokus på elevhälsovård och kompetenta pedagoger till för-grund-och gymansieskolor samt därmed förenlig verksamhet.
kankhem-bjoerk AB
Org.nr: 556770-5909
Bolaget skall beriva frisk- och hälsovård så som massage, medicinsk verksamhet i form av läkareutövning, turistverksamhet i form av anordnande av gruppresor, import och försäljning av varor så som tyg, klädesplagg, acces ...
Lars Olovsson Medicinsk Konsultation AB
Org.nr: 556503-6026
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, konsult- och utbildningsverksamhet inom området samt utgöra expertstöd i arbets- miljöfrågor, individuell rehabilitering och bedriva med detta förenlig verksamhet.
MALINA MED. HB
Org.nr: 916753-6268
Medicinsk praktik, konsult-, forsknings-, undervisningsoch administrationsverksamhet inom sjuk- och hälsovård samt handel med litteratur, medicinsk och teknisk material