Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Lund

Aktiv Fysioterapi Lund AB
Org.nr: 556978-4126
Bolaget skall bedriva fysioterapi, rehabilitering, friskvård, hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Apertus AB
Org.nr: 556630-3847
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom produktutvärdering, försäljning, projektutvärdering,ledning och kompetensutvärdering, rekrytering åt farmaceutik och biokemisk industri samt åt hälsovård och utbildningsinstituti ...
Arkiater AB
Org.nr: 556296-8874
Bolaget skall bedriva sjukvård och hälsovård, inköp och försäljning av hälso- och sjukvårdsartiklar samt undervisning i sjukvård och hälsovård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Barnläkargruppen Syd AB
Org.nr: 556603-9839
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård inom logopedi, kommunikation och medicin, utbildning inom frisk- och hälsovård, handel med värdepapper och fastigheter, samt driva därmed förenlig verksamhet.
Börje Persson Läkar AB
Org.nr: 556502-4576
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, konsult- och utbildningsverksamhet inom området samt rådgivning i arbetsmiljöfrågor och med detta förenlig verksamhet.
Decamond AB
Org.nr: 556809-4899
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, inklusive specialistläkarverksamhet, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och handel med varor och tjänster inom sjukvård, hälsovård, friskvård, hudvård, biom ...
Decamond KB
Org.nr: 916774-7261
Tillhandahållande av tjänster och produkter inom sjukvård, hälsovård, friskvård, medicin och bioteknik
Flexbook AB
Org.nr: 556868-6249
Bolagets ändamål är att sälja och förmedla tjänster inom fysisk träning och hälsovård till företag och andra arbetsgivare samt därmed förenlig verksamhet.
HBET ÄSKLAP
Org.nr: 916762-1128
SJUK- OCH HÄLSOVÅRD, UNDERVISNINGSVERKSAMHET SAMT KONSULTUPPDRAG INOM NÄMNDA OMRÅDEN.FÖRSÄLJNING OCH KÖP AV ANTIKVITETER.
Henrik Lauge Pedersen AB
Org.nr: 556962-9768
Bolaget skall bedriva sluten och öppen sjukvård, konsultverksamhet gällande sjuk- och hälsovård, hudvård samt därmed förenlig verksamhet.
Hjärnpuls AB
Org.nr: 556888-9462
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult och utbildningsverksamhet inom sjukvård, hälsovård, ledarskap och att äga och förvalta värdepapper liksom därmed förenlig verksamhet.
Holmqvist Läroläk HB
Org.nr: 969621-5921
Medicinsk konsultverksamhet, undervisning, sjukvård, forskning och hälsovård.
Iconovo AB
Org.nr: 556938-0156
Företaget kommer att bedriva verksamhet inom följande områden: Handel, utveckling och tillverkning av produkter samt konsulttjänster inom life science, där begreppet life science innefattar medicin-teknisk utrustning, fa ...
Idesprånget AB
Org.nr: 556318-8845
Bolaget skall bedriva poliklinisk sjuk- och hälsovård, undervisning, illustrations-, design-, konsult- och författarverksamhet och idka handel och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Idrottshälsan i Skåne AB
Org.nr: 556820-1338
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, rehabilitering, friskvård, hälsovård, utbildning, forskning, försäljning av ortopediska hjälpmedel samt försäljning av träningsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Joint Support i Skåne AB
Org.nr: 556721-3169
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård samt utbildning och konsultverksamhet inom sjukvårdssektorn. Dessutom skall bolaget äga fast egendom samt bedriva skogsvård samt därmed förenlig verksamhet.
Luana Partners AB
Org.nr: 556635-3347
Bolaget skall förmedla och uthyra personal inom området hälsovård och medicin, bolaget skall ävensom bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom samma område samt bedriva handel och förvaltning av värdepappe ...
Medicon Village AB
Org.nr: 556824-7646
Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom, investera i forskningsverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets direkt eller indirekt ägda fastigheter ska bland annat upplåtas för vetenskaplig fo ...
MEDIKOST KONSULT HB
Org.nr: 916764-0086
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom nutrition, före- byggande hälsovård och akutmedicin-anestesi-intensivvård samt därmed förenlig verksamhet. Förvärva-sälja och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka där ...
Medvetandeakademin AB
Org.nr: 556562-3724
Bolaget skall driva forskning, undervisning, handledning och tillämpning av metoder och kunskaper inom områden som behandlar frågor avseende medvetandeutveckling, såsom Tai chi och zenmeditation. Vidare tillämpning i för ...