Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Helsingborg

AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB
Org.nr: 556651-4336
Föremålet för bolagets verksamhet är missbruksvård, sjuk- och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Admaza Familje Läkarhjälpen AB
Org.nr: 559028-3171
Familjeläkare samt sjuk och hälsovård
Being Me AB
Org.nr: 556879-9257
Bolaget skall bedriva utbildning, konsultation, coaching samt sälja produkter inom områden såsom ledarskap, personlig utveckling, marknadsföring, yoga, inredning samt konst och antikviteter. Bolaget skall vidare utföra b ...
Bina medical imaging AB
Org.nr: 556975-6801
Tjänster inom hälsovård. Utbildning. Försäljning av medicinsk utrustning.
Chinese Life Health AB
Org.nr: 556866-7611
Föremålet för bolagets verksamhet är att behandla med traditionella kinesiska medicinska metoder (akupunktur), tuina massage, moxa örter. Utbildning i mandarin och föreläsningar i kinesisk kultur. Utbildning i qigong och ...
Friskofin AB
Org.nr: 556794-8673
Bolaget skall bedriva konsultationer inom kost och hälsovård samt föreläsningar och därmed förenlig verksamhet.
Gun Skog AB
Org.nr: 556683-4973
Bolaget skall i huvudsak bedriva öppen vårdmottagning inklusive hembesök inom sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Human Support Care Sverige AB
Org.nr: 559013-3269
Föremålet för bolagets verksamhet är missbruksvård, sjuk- och hälsovård, och att bedriva boende med särskild service samt stödjande verksamhet och behandling för psykiskt funktionshindrande personer samt därmed förenlig ...
Hälsostaden Ängelholm AB
Org.nr: 556790-5707
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt äga och förvalta aktier i dotterbolag samt att idka därmed förenlig verksamhet. Syftet med bolagets verksamhet är att bereda medlemmarna i Skåne län ...
Hälsostaden Ängelholm Holding AB
Org.nr: 556790-5723
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt äga och förvalta aktier i dotterbolag samt att idka därmed förenlig verksamhet. Syftet med bolagets verksamhet är att bereda medlemmarna i Skåne län ...
KLEMED HB
Org.nr: 916583-7502
Sjukvård, hälsovård samt hälsovårdsutbildning.
Kullabygdens DBT-hem AB
Org.nr: 556919-6412
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård, hem för vård eller boende för barn och ungdomar och därmed förenlig verksamhet.
Naturlig Utveckling Borgen AB
Org.nr: 556574-5352
Bolaget skall bedriva personalutveckling, utbildningsverksamhet och hälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet.
PETUCCI KB
Org.nr: 969629-3225
Bolaget skall bedriva sjukvård med specialinriktning på barn och allmän medicin, handel med trädgårdsprodukter i detaljhandels- och grossistledet, medicinsk och teknisk översättning, konsultverksamhet inom hälsovård samt ...
PRIMA LIV HÄLSOVÅRD HB
Org.nr: 916773-6371
MASSAGE OCH FOTVÅRD SAMT HANDEL MED HÄLSOKOSTPRODUKTER.
Ryggakuten Fernia Naprapat AB
Org.nr: 556504-4608
Bolaget skall bedriva naprapatverksamhet inklusive frisk- och hälsovård samt handel med fast egendom och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Staffan Falkengren AB
Org.nr: 556550-9683
Bolaget skall äga och förvalta aktier, bedriva värdepappershandel samt viss konsultverksamhet inom frisk- och hälsovård.
Stormvarning AB
Org.nr: 556577-4048
Bolaget skall bedriva behandlingsarbete och projektutveckling för personer som är aktuella inom socialvården, personalutveckling, utbildningsverksamhet och hälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förv ...
Storvik Consult AB
Org.nr: 556778-7527
Bolaget skall bedriva förmedling av kompetens inom idrott, sjukgymnastik, hälsovård, äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Villa Femme AB
Org.nr: 556970-8745
Aktiebolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård med inriktning på gynekologisk öppenvård samt övrig därmed förenlig verksamhet.