Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Göteborg

AB Fail Better
Org.nr: 556836-4508
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom psykoterapi och hälsovård med handledning, psykologisk utredning och behandling, stress- och smärthantering, vidare tillhandahålla undertextning för TV och bio ...
AB Liby Läkeri
Org.nr: 556782-5780
Bolaget skall bedriva sjukvård, medicinsk behandling och hälsovård, undervisning inom samma områden samt idka därmed förenlig verksamhet.
Advanced Skin Care Göteborg AB
Org.nr: 556822-7713
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva medicinsk hudvård och hälsovård, behandlingar inom hudvård, konsultation inom ovan nämda område samt produktförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Akademihälsan i Göteborg AB
Org.nr: 556702-1893
Bolaget skall bedriva hälsovård i syfte att gagna Göteborgs Studenter. Bolaget drivs inte i vinstsyfte, men ska generera sådant överskott att man långsiktigt inte riskerar sin verksamhet.
Annedalskliniken AB
Org.nr: 556711-5109
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast egendom och aktier samt bedriva sjuk och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
ANTRUM KB
Org.nr: 916445-0083
Sjuk- och hälsovård, konsultverksamhet inom sjukvårdadministration, psykoterapi samt hälsovård. Utbildning i sjukvård, undervisning samt handel med textilier, sjukvårdsmaterial, kontorsartiklar, möbler, mattor och datore ...
Arbets- och miljömedicin Väst AB
Org.nr: 556693-1480
Kurser och konferenser inom företagshälsovård. Mätningar och konsultverksamhet avseende företags- och miljömedicinsk hälsovård. Företagshälsovård för företagshälsovårdspersonal. Mätningar och konsultverksamhet avseende h ...
Arcturus Terapi
Org.nr: 440919-XXXX
förebyggande hälsovård. Personlig resursutveckling, stresshantering
Bertil Erikssons Läkeri AB
Org.nr: 556522-0927
Bolaget skall bedriva allmän läkarpraktik, sjuk och hälsovård, handel med och förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper
Brandingenjör Anders Wallin AB
Org.nr: 556910-2287
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighets- och byggbranschen, brandsäkerhet, frisk- och hälsovård samt utbildning jämte därmed förenlig verksamhet.
CarmaMed AB
Org.nr: 556918-4954
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva allmän medicinsk hälso- och sjukvård, friskvård, konsultationer, utbildning, uthyrning av personal, organisations-, ledarskaps-, kvalitets- och verksamhetsutveckling inom ...
Creol AB
Org.nr: 556889-0379
Friskvård och hälsovård, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
DE QI - Gruppen HB
Org.nr: 969726-1429
Hälsovård, rehabilitering, undervisning'utbildning och föetagshälsovård.
Deep bodywork i Sverige AB
Org.nr: 556893-0399
Friskvård och hälsovård, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Doktor Lena Simonsson AB
Org.nr: 556910-8870
Aktiebolaget ska bedriva sjukvårdande verksamhet inom barnsjukvård samt inom förebyggande hälsovård, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DR KLAS GEDDA GYNEKOLOGISK MOTTAGNING HB
Org.nr: 916834-4860
SJUK OCH HÄLSOVÅRD OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Dr Persson Specialistpsykiatri AB
Org.nr: 556738-6700
Bolaget skall bedriva läkarmottagning, läkarverksamhet inom hälso- och sjukvård, utbildning- och konsultverksamhet inom dessa områden, förebyggande hälsovård, hälsoresor, hälsohem, bedriva handel med aktier och andra vär ...
DR-MED AB
Org.nr: 556919-4508
Sjukvård, hälsovård
DS massage & hälsa AB
Org.nr: 559030-6824
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsultverksamhet, inom kroppsvård, bedriva friskvård och hälsovård för privatpersoner och företag, försäljning av hälsoprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Kapitalförva ...
Eco Nouri Group AB
Org.nr: 556964-9014
Bolaget skall bedriva försäljning av hälsosamma produkter såsom ekologiska och närproducerade varor samt bedriva konsultverksamhet med rådgivning och kurser inom hälsovård och miljö och därmed förenlig verksamhet.