Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Borås

Borås Sportcenter AB
Org.nr: 556748-9264
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet med friskvård, hälsovård, rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.
Centrumhälsan i Borås AB
Org.nr: 556236-8851
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård, bedriva handel med konstföremål, förvalta såväl lös som fast egendom ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
Christinas Sjukgymnastik & Fysioterapi AB
Org.nr: 556906-2887
Aktiebolaget ska bedriva sjukgymnastik, fysioterapi, och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Club Onyx AB
Org.nr: 556582-2201
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva friskvård, hälsovård, rehabilitering och därmed förenlig verksamhet.
David Privér Citynaprapaten AB
Org.nr: 556826-2272
Bolaget ska bedriva naprapatverksamhet samt hälsovård och förvalta bolagets lösa och fast egendom.
Frank Evaldssons Sjukgymnastik HB
Org.nr: 969644-2350
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik och'sjukhälsovård, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kiropraktorcenter Mikael Lundin AB
Org.nr: 556968-2536
Kiropraktisk behandling samt behandlingsanalys inom sjuk, frisk och hälsovård samt äga och förvalta fast egendom ävensom därmed förenlig verksamhet.
Lindhs Läkartjänst AB
Org.nr: 559014-2450
Bolaget ska bedriva hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
MarMon Skup AB
Org.nr: 556987-7003
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom sjuk- och hälsovård främst stafettläkartjänster. Företaget kommer även att köpa och sälja utrustning inom läkemedelsbranschen och i övrigt vara verksamhet med annan förenlig verks ...
Mats H Medicinkonsult AB
Org.nr: 556837-0372
Aktiebolaget ska bedriva sjuk och hälsovård samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast egendom.
Onyx Sportcenter AB
Org.nr: 556368-1625
Bolaget ska bedriva friskvård, hälsovård, rehabilitering och därmed förenlig verksamhet.
PT Huset AB
Org.nr: 556850-6041
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva friskvård, hälsovård, rehabilitering och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
T.N. utbildning, hälso- & sjukvård AB
Org.nr: 556620-5489
Bolaget skall bedriva försäljning av allmänmedicinska tjänster, förberedande hälsovård,forskning och utbildning inom sjukvårds- och läkemedelsfrågor samt därmed förenlig verksamhet.