Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Frank Evaldssons Sjukgymnastik HB

"Bolaget skall bedriva sjukgymnastik och'sjukhälsovård, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hälsovård
Org.nr: 969644-2350
Företagsform: Handelsbolag