Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Åkersberga

3Kings AB
Org.nr: 556988-5048
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, bedriva konsultverksamhet inom hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Bite Hard AB
Org.nr: 556717-7489
Bolaget ska bedriva hälsovård, samt konsultation, köp och förmedling av varor och tjänster i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
Langemars konsult AB
Org.nr: 556938-7136
Aktiebolaget ska bedriva läkarvård och öppen sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet och konsulttjänster inom IT och undervisning.
Lindergårds Psykhälsa AB
Org.nr: 556437-8767
Bolaget skall bedriva psyk- och hälsovård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Vivamus Hälsokonsult KB
Org.nr: 916636-8945
Konsultverksamhet inom områdena kemiskt beroende, sjukvård och hälsovård, även utbildning och handel inom ovanstående områden.
Österåkersdoktorn AB
Org.nr: 556671-6287
Bolaget ska bedriva sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.