Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

3Kings AB

"Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, bedriva konsultverksamhet inom hälsovård samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hälsovård
Org.nr: 556988-5048
Företagsform: Aktiebolag