Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gym i Nacka

Auran Technologies AB
Org.nr: 556585-1796
Bolaget skall bedriva handel med maskiner, verktyg, tillbehör, datasystem och automationsutrustning. Med maskiner menas produktionsmaskiner för produktion av i första hand formverktyg. Med tillbehör menas i första hand k ...
Gym-On Hälsopalatset AB
Org.nr: 556931-6515
Aktiebolaget ska bedriva hälso- och styrkerelaterade aktiviteter.
Gymkedjan i Stockholm HB
Org.nr: 969728-5311
Gym och kroppsvård
KARISTMA AB
Org.nr: 556850-1281
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom gym, motion och hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Network Training AB
Org.nr: 556937-4068
Bolaget ska bedriva verksamhet inom gym, motion, hälsa och hälsoevent samt därmed förenlig verksamhet.