Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Auran Technologies AB

"Bolaget skall bedriva handel med maskiner, verktyg, tillbehör, datasystem och automationsutrustning. Med maskiner menas produktionsmaskiner för produktion av i första hand formverktyg. Med tillbehör menas i första hand kringutrustning till produkt- ionsmaskiner. Med automationsutrustning menas med i första hand industrirobotar och mjukvara till dessa. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet för att i första hand integrera produktionsmaskiner med kringutrustning, mjukvara och robotar. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva uthyrning av mark, lokaler, reklamplatser, utställning, gym, hälsobar, spa samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Gym - Spa - Verktyg
Org.nr: 556585-1796
Företagsform: Aktiebolag