Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Höör

Edens skola, EF
Org.nr: 769600-9039
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva skolverksamhet samt förskole- och fritidsverksamhet i enlighet med Svenska kyrkans dopundervisning. Verksamheten skall ha en tydl ...
Hair International Training School Malmö AB
Org.nr: 556519-3942
Bolaget skall bedriva grund- och vidareutbildning av frisörer och grossisthandel av frisörutensilier samt idka därmed förenlig verksamhet.