Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Edens skola, EF

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva skolverksamhet samt förskole- och fritidsverksamhet i enlighet med Svenska kyrkans dopundervisning. Verksamheten skall ha en tydlig profil och erbjuda en kristen livstolkning med Bibeln dopet och evangelisk-luthersk bekännelse som grund. Verksamheten skall också ha en kulturprofil. Av församlingens eventuellt ägda fastigheter så skall dessa nyttjas för den av föreningen bedrivna verksamheten. Försäljningen av fastigheten får ej ske av ekonomiskt intresse för enskild medlem."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Grund
Org.nr: 769600-9039
Företagsform: Ekonomisk förening