Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Grund i Göteborg

AB Karlaverken
Org.nr: 556171-8544
Bolaget ska bedriva handel med värdehandlingar och fastigheter, bedriva export och import med varor inom marinelektronik- branschen, bedriva konsultverksamhet inom företags- administrationens område, bedriva utbildning o ...
Akademiska Hus AB
Org.nr: 556459-9156
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksam ...
Bild och Form i Göteborg AB
Org.nr: 556666-6102
Föremålet för bolagets verksamhet är barnomsorgsverksamhet, fort- och utbildning av barnomsorgspersonal samt att bedriva grund- och förskola och därmed förenlig verksamhet.
Bostadsrättsföreningen Blåklockan
Org.nr: 757202-6677
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan ...
Bostadsrättsföreningen Göketorpsgatan 34
Org.nr: 769625-8859
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningen hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av såda ...
Bostadsrättsföreningen Göteborg Torp 1:15
Org.nr: 769617-5475
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som lig ...
Bostadsrättsföreningen Oscar Linné
Org.nr: 716418-7804
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som lig ...
Bostadsrättsföreningen Säteriet 2
Org.nr: 769612-9837
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning. Medlems rätt i föreningen på grund ...
Frölunda E-grund Fastighets AB
Org.nr: 556829-0521
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Förstärkningsgruppen i Väst AB
Org.nr: 556506-1735
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva grund- förstärkningsarbeten, sprutbetongarbeten, injekterings- och betonglagringsarbeten, köp och försäljning av material till ovannämnda verksamheter, konsult ...
G.M Boende HB
Org.nr: 969770-9880
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på samhällsnyttig grund bedriva ett transitboende främst för vuxna och barn med vårdnadshavare.
GoBiGas AB
Org.nr: 556775-3701
Det kommunala ändamålet är att utveckla biogasteknik och biogasverksamhet för att medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vidare är också syftet att kunna säkerställa leveranssäker och prisvärd biogas för stade ...
Gryning Vård AB
Org.nr: 556605-8201
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla vård-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Göteborg Energi Gasnät AB
Org.nr: 556029-2202
Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla distribution av naturgas och biogas i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Bolaget har till föremål för sin verksamhet at ...
Headline Consulting AB
Org.nr: 556862-4612
Aktiebolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet avseende produkt-, produktionsutveckling, beräkning, projektledning, metodutveckling, formgivning & design, konstruktion, prototyptillverkning samt processtekn ...
Heiling - Malmborg AB
Org.nr: 556505-0548
Bolaget ska bedriva psykologisk verksamhet med utredning, diagnostik och behandling-rehabilitering. Psykoterapi på psykodynamisk-analytisk grund individuellt och i grupp. Konsultation och handledning, utbildning och unde ...
KB Techno Under Grund
Org.nr: 969776-2160
Promotion- och eventmanagement med kringförsäljning.
Masthuggets Bilkooperativ EF
Org.nr: 769603-8772
Föreningen har som sitt syfte att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att tllhandahålla gemensamt ägda fordon för medlemmarnas bruk. Fordonen ska vara lämpliga ur ekonomiskt, praktiskt och miljömässigt hänse ...
Matteuskyrkan Majornas Byggnadsförening utan personlig ansvarighet
Org.nr: 757200-0839
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att på ideell grund anskaffa och tillhandahålla lokaler för gudstjänster och möten samt förvalta den eller de av föreningen ägda fastigheterna och ...
Mindmatter AB
Org.nr: 556660-4897
Bolaget arbetar med mänsklig utveckling på psykologisk grund. Detta på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta innefattar konsultation, it-produkter såsom utveckling och försäljning av appar som stöd i förändr ...