Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gårdsbutik i Järna

De Vilda AB
Org.nr: 556309-7277
Bolaget ska bedriva livsmedelsförädling baserad på helt ekologiska produkter direkt från natur till konsument innefattande även handel med livsmedelsprodukter från gårdsbutik samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet ...