Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

De Vilda AB

"Bolaget ska bedriva livsmedelsförädling baserad på helt ekologiska produkter direkt från natur till konsument innefattande även handel med livsmedelsprodukter från gårdsbutik samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Gårdsbutik
Org.nr: 556309-7277
Företagsform: Aktiebolag