Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Umeå

Adventures Vindelfjäll AB
Org.nr: 556971-6854
Bolaget ska bedriva individ-, organisations- och ledarskaps- utveckling med fokus på hållbart ledarskap samt friskvård. Bolaget skall bedriva verksamhet inom natur- och upplevelse- arrangemang och därmed förenlig verksam ...
Axial Worldwide AB
Org.nr: 556721-4324
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultation, utbildning, friskvård och rehabilitering inom natur, trädgård och hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Bergström Walén AB
Org.nr: 556768-1076
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva sjuk, hälso och friskvård. Utbildning och föreläsningar inom sjuk, hälso och friskvård samt försäljning av hälso och friskvårdsprodukter.
Bricksdesign i Umeå AB
Org.nr: 556599-0156
Bolaget är ett tjänsteföretag inriktat mot IT, design, ut- bildning, friskvård och personlig rådgivning inom kost och hälsa, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Civil Care Sweden AB
Org.nr: 556882-8338
Bolaget ska bedriva social omsorg, friskvård, hemservice, utbildning och med dessa förenliga verksamheter. Lotsverksamhet för immigranter och allmän företagsamhet som syftar till att bereda långtidsarbetslösa arbete samt ...
Cratus AB
Org.nr: 556382-3623
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva friskvård, massage, styrketräning, gruppträning, försäljning av hälsorelaterade produkter samt försäljning av träningsrelaterade produkter.
Creative Camp AB
Org.nr: 556845-0034
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom tjänster inriktat mot IT, design, utbildning, friskvård och personlig rådgivning inom kost och hälsa, handle med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CrossBorderMedCare Europe AB
Org.nr: 556926-4848
Bolaget ska bedriva medicinsk- och kirurgisk verksamhet, anordnande av, inom hälso- och friskvård, resor, konferenser och kurser samt idka därmed förenlig verksamhet.
Elfvings Naprapati AB
Org.nr: 556879-1130
Bolaget ska bedriva behandling inom naprapati, hälsovård, friskvård och skönhet. Bolaget ska även arbeta med träning och utbildning, samt därmed förenlig verksamhet.
ELSEHA AB
Org.nr: 556672-8563
Bolaget skall utveckla, bedriva handel med och idka indirekt eller direkt försäljning av varor och tjänster samt även bedriva konsultation, inom nedan angivna områden samt även bedriva därmed förenliga verksamheter (såso ...
Europeiska Massage-Akademi AB
Org.nr: 556553-1182
Bolaget skall bedriva utbildning av massörer och konsultverksamhet inom friskvård samt försäljning av produkter för kroppsvård och därmed förenlig verksamhet.
Euse KB
Org.nr: 969705-0046
Rådgivning hälsa och friskvård. Reparationer av inredning, byggverksamhet. Agentur för telefonileverantörer (telefonitjänster).
Formtoppen AB
Org.nr: 556499-1023
Bolaget skall bedriva friskvård för fysiska personer avseende massage, styrke- och konditionsträning samt därmed förenlig verksamhet.
Goda grodan AB
Org.nr: 556788-6709
Bolaget ska bedriva behandling, rehabilitering och utbildning inom kost, hälsa och friskvård. Samt försäljning av tillhörande produkter. Kunsultverksamhet inom telekombranschen.
Henrik Olsson MedKonsult AB
Org.nr: 556887-7764
Företaget skall bedriva läkarverksamhet, friskvård, utbildning, forskning, förvaltning av fastigheter, råvaror och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Hertzberg Kakel och Bygg i Umeå AB
Org.nr: 559003-6975
Aktiebolaget ska bedriva kakelsättning, byggverksamhet och friskvård, förvaltning av lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Hälsans Hus i Umeå EF
Org.nr: 769617-0179
Föreningens medlemmar deltar i den ekonomiska verksamheten genom nyttjande av föreningens uthyrningstjänster. Medlemmen hyr behandlingslokal av föreningen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska i ...
IKSU Club & Kultur Spa AB
Org.nr: 556609-1095
Bolaget skall bedriva friskvård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Int main void AB
Org.nr: 556874-5581
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom tjänster riktade mot IT, design, utbildning, friskvård och personlig rådgivning inom kost och hälsa, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kral Medical AB
Org.nr: 556982-4336
Bolaget skall bedriva sjuk-, hälso- och friskvård, konsultarbete inom sjukvården, utbildning, rådgivning och föreläsning inom sjuk-, hälso- och friskvård, sport- och fritidsrådgivning, produktion av texter, böcker, layou ...