Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Lidingö

A & A Träning AB
Org.nr: 559002-2694
Företaget skall huvudsakligen bedriva konsult och träningsverksamhet inom gym, kampsport, kost och fitness. Företaget skall även bedriva handel som importör och distributör av tillhörande konfektion och utrustning inom t ...
Aburus AB
Org.nr: 556630-7830
Bolaget skall bedriva teknisk och ekonomisk konsultverksamhet inom verkstad-, livsmedel och elektronik området, bedriva handel med kosmetik, friskvård- och övriga skönhetsprodukter samt att förvalta fast och lös egendom ...
Advanced Leadership & Business Advisors på LidingöAB
Org.nr: 556553-8195
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på omstrukturering och utveckling av små och medelstora företag, finansiell rådgivning och placering, handel med aktier, andra värdepapper, konst och antikviteter, ä ...
Aktiebolaget Brankli
Org.nr: 556078-0594
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet och telefonförsäljning med huvudsaklig inriktning på husgeråd och litteratur samt marknadsföring av produkter och tjänster dels genom traditionella metoder samt därmed förenlig ver ...
Apona AB
Org.nr: 556674-3513
Bolaget ska bedriva öppna sociala insatser för personer med funktionshinder (personlig assistans, daglig verksamhet, avlösarservice). Näringsterapi och friskvård för människor och djur. Uppfödning av och tävling med trav ...
axel&brands AB
Org.nr: 556950-0209
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av doft-, hygien och hudvårdsprodukter under egna varumärken. Bolaget skall även erbjuda konsulttjänster inom hudvård, hälsa och friskvård samt idka därmed förenlig verksa ...
BNL Healthcare AB
Org.nr: 556819-4400
Bolaget ska bedriva sjukvård. Vård av barn, ungdomar, unga vuxna samt vuxna med särskilda behov pga fysiska och psykiska handikapp. Friskvård, Skönhetsvård och injektionsbehandlingar, kapitalförvaltning samt därmed fören ...
Bättre Rygg leg.naprapat Åsa Almudde KB
Org.nr: 969656-9210
Naprapatveksamhet, handel med sjukvårdsartiklar, konsultativ verksamhet inom hä lso- och friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Dans och Yoga Center Lidingö AB
Org.nr: 556725-3256
Bolaget ska bedriva gym, dans, undervisning, aerobics, träning'friskvård, kultur- och musikevenemang, event, massage, naprapati, yoga och meditation, skönhetsvård samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget beriv ...
Davisa AB
Org.nr: 556711-7675
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, undervisning och terapi inom medicin, ortopedi, rehabilitering, ergonomi och fysioterapi samt även bedriva friskvård. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom interiör och exteriö ...
Din Lokala Hjälpreda i Lidingö AB
Org.nr: 556981-1465
Bolaget skall bedriva bygg , trädgårdsarbete, it-support, friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Din salong på Lidingö AB
Org.nr: 556712-4556
Bolaget skall bedriva skönhet och friskvård samt idka därmed förenlig verksamhet.
EM SENNERMALM KONSULT AB
Org.nr: 556441-5643
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och juridik och därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även friskvård och hälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Enchantment AB
Org.nr: 556768-9160
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, marknadsorienterade frågor, inredning, design, styrelse- verksamhet, kapitalplaceringar inom aktier och fastigheter samt även idka därmed förenlig verksamhe ...
English by Doing AB
Org.nr: 556714-4182
Bolaget skall bedriva undervisning i engelska språket, översättning och därmed förenlig verksamhet Massage, friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Eva-Lena Karlsson Konsult AB
Org.nr: 556956-0864
Konsultationer inom ekonomistyrning, redovisning, human relations, ledarskap samt friskvård. Bolaget ska också äga och förvalta lös egendom, bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Fridas Bod AB
Org.nr: 556041-3295
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med huvudsaklig inriktning på organisationsutveckling' utbildning inom ledarskap, personlig utveckling, försäljning och service' hälsa och friskvård med inriktning på massage' äga ...
Fyren Data AB
Org.nr: 556486-8809
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom data och informationsbehandling, marknadsföring, utbildning och reklam, försäljning av dataprogram och utrustning inom data och informationsområdet, uthyrning av datasyst ...
Hansson och Hansson medical AB
Org.nr: 556557-6708
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, friskvård, utbildning och konsultverksamhet i anslutning härtill, äga och förvalta lös egendom, värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hjälp & Kraft Lidingö AB
Org.nr: 556965-9617
Rekrytering inom adminstration, ekonomi, konsultation inom friskvård.