Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Sundbyberg

Fotograf Johan Westin AB
Org.nr: 556087-9230
Bolaget skall bedriva kommersiell fotografering samt därmed förenlig verksamhet.
Iseecon AB
Org.nr: 556774-1433
Bolaget ska bedriva managementkonsultverksamhet, köpa och sälja värdepapper, äga och förvalta, köpa och sälja fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
LaBelle Rockette fotografi AB
Org.nr: 556853-7020
Aktiebolaget ska bedriva fotografiverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.