Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Iseecon AB

"Bolaget ska bedriva managementkonsultverksamhet, köpa och sälja värdepapper, äga och förvalta, köpa och sälja fast egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fotoateljéer - Konsult
Org.nr: 556774-1433
Företagsform: Aktiebolag