Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Örebro

Anders Sport- och Skolfoto AB
Org.nr: 556552-6976
Bolaget skall bedriva fotografering och försäljning av bildprodukter, idka handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ateljé Rapid KB
Org.nr: 975000-6745
Reklam porträtt och repotagefotografering, reseskildringar, bokutgivning och utställningar.
ATM i Örebro AB
Org.nr: 556791-2059
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva försäljning av motorfordon och tillbehör, försäljning av fritids- och hobby- produkter samt fotografering jämte därmed förenlig verksamhet.
Brelleman Fotografi AB
Org.nr: 556970-3340
Bolaget ska bedriva fotografering och bildbehandling samt därmed förenlig verksamhet.
Collage Foto i Örebro AB
Org.nr: 556608-2011
Bolaget skall bedriva fotoverksamhet och därmed förenlig verksam- het. Bolaget skall dessutom bedriva uppdrags- och konsultverksam- het inom ovan angivna områden samt även inom områdena marknads- föring, personal, företa ...
Devmito AB
Org.nr: 559010-0912
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling och bedriva fotografering samt därmed förenlig verksamhet. Vi har också försäljning av produkter kopplade till våra områden ovan.
E & S Foto AB
Org.nr: 556393-3943
Bolaget skall bedriva skolfotografering, sportfotografering, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fotograf af Kleen KB
Org.nr: 969768-5999
Föremålet för bolagets verksamhet är fotografering av bostäder, bröllopsfotografering, pressfotografering, porträttfotografering samt idka därmed förenlig verksamhet.
OftAV AB
Org.nr: 556457-9281
Föremålet för bolagets verksamhet är forskning, utbildning, behandlingar inom området sjukvård och jordbruk samt AV- och bildproduktion och därmed förenlig verksamhet.
PicRobin Andersson AB
Org.nr: 556993-2089
Bolaget skall bedriva fotografisk verksamhet, digital bild- behandling samt förmedling av tjänster. Press- och övrig fotografverksamhet samt utbildning. Grafisk designverksamhet och konsultation.
PRO NON AB
Org.nr: 559003-0028
Bolaget ska bedriva konsultationer, utbildning och produkt- utveckling inom informationsteknologi, foto, bild och grafik, förlags- och fotograferingsverksamhet, anordna evenemang såsom seminarium och utställningar inom k ...
Skolfotografen i ditt län M&P AB
Org.nr: 556510-6688
Bolaget skall bedriva skolfotografering, sportfotografering, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Studio Vasa AB
Org.nr: 556092-9688
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fotografisk rörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Studio Vera AB
Org.nr: 556859-6679
Fotoverksamhet, konsult inom fotografering, utbildare inom bild och foto.
Tomas Arvidsson Foto AB
Org.nr: 556999-4758
Bolaget skall bedriva fotografisk verksamhet, utbildning och försäljning av produkter inom verksamhetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Va fint foto i Örebro AB
Org.nr: 556876-7155
Aktiebolaget ska bedriva fotoateljé.
Widars verkstad HB
Org.nr: 969759-6980
Företaget skall bedriva verksamhet inom personaluthyrning, utbildning samt konstnärlig och kulturell verksamhet och all därmed förenlig verksamhet.