Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Collage Foto i Örebro AB

"Bolaget skall bedriva fotoverksamhet och därmed förenlig verksam- het. Bolaget skall dessutom bedriva uppdrags- och konsultverksam- het inom ovan angivna områden samt även inom områdena marknads- föring, personal, företags- och arbetslivsutveckling och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fotoateljéer
Org.nr: 556608-2011
Företagsform: Aktiebolag