Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Formgivning i Nacka

BAhlin AB
Org.nr: 556963-8579
Konst, arkitektur, formgivning och foto.
Banvägen Design AB
Org.nr: 556961-0784
Företaget bedriver arkitekt och industridesignverksamhet såsom formgivning av möbler, belysning samt produkter och tjänster inom hästsport, fiske och jakt samt handel inom nämnda områden samt värdepapper.
Berlin Produktion AB
Org.nr: 556198-1357
Bolaget skall bedriva: Arkitektur och formgivning. Skiss, modell, bygghandlingar, byggproduktion samt därmed förenlig verksamhet. Reklam och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet. Ljud och musikproduktion samt d ...
Big Mountain Company AB
Org.nr: 556970-8356
Bolaget ska bedriva formgivning inom konfektion och inredningsarkitektur, förvaltning av värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Blankett Design Stockholm AB
Org.nr: 556918-8625
Grafisk design'formgivning med anknytande verksamhet.
Bolaget Madeleine Gröndahl AB
Org.nr: 556611-1067
Bolaget ska bedriva utformning av grafisk design, formgivning och design enligt given företagsprofil, produktionsövervakning (projektledning samt produktionsledning). Vidare skall bolaget importera och sälja lös egendom ...
CB Backman Consulting AB
Org.nr: 556744-6926
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, företrädesvis telecom, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning,'ledarskapsutvecklingcoaching, formgivning, design, foto, typografi, aktuariell verksam ...
Christer Karlsson Prod. AB
Org.nr: 556875-8212
Aktiebolaget ska bedriva produktion av musik, rotalty, musiker- gager, komponera musik, skriva texter och musikarrangemang, ljud- design, ljudteknik, uthyrning av musikutrustning, scen- och turnéproduktion, ljusdesign, t ...
Dalaryd Konstvärk AB
Org.nr: 556785-5894
Bolaget ska bedriva läkarkonsulter och kurser i medicin, stress- hantering och livsstilscoaching. Fastighetsförvaltning och för- ädling av fastigheter. Konstnärlig verksamhet, möbelrenovering, design och formgivning av h ...
Detail Design & Technology i Sverige AB
Org.nr: 556346-8056
Bolaget skall bedriva verksamhet inom grafisk produktion och formgivning inom områdena TV, webb, print och därmed förenlig verksamhet samt konsulation och produktion inom media och IT.
EFivision AB
Org.nr: 556528-8965
Bolaget skall driva reklamverksamhet, idé och design, formgivning samt konsultativ verksamhet inom reklam- och utställningsbranschen och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.
else support AB
Org.nr: 556525-1310
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultverksamhet, installation och service inom telekommunikation, redovisning och ekonomisk konsultverksamhet, handel med elektroniska komponenter samt grafisk formgivning. Bedriva ri ...
Erja Tolppi Marketing AB
Org.nr: 556409-6633
Bolaget skall bedriva layout, produktutveckling samt försäljning av dessa produkter och grafisk formgivning och därmed förenlig verksamhet.
J Backman Consulting AB
Org.nr: 556744-6934
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, företrädesvis telecom, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning,'ledarskapsutvecklingcoaching, formgivning, design, foto, typografi, aktuariell verksam ...
J.C. Backman Data AB
Org.nr: 556624-7069
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT företrädesvis telecom, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning,'ledarskapsutvecklingcoaching, formgivning, design, foto, typografit, aktuariell verks ...
Lemos Text & Bild AB
Org.nr: 556556-8713
Bolaget skall bedriva grafisk formgivning och produktion, fotografering och bildhantering, översättnings- och journalistiskverksamhet, design- och reklambyråverksamhet, internet och webdesign samt därmed förenlig verksam ...
Lena Djuphammar AB
Org.nr: 556799-3760
Föremålet för bolagets verksamhet är grafisk formgivning, foto och illustration, framställan av idé och produktion av all sorts reklam- och marknadskommunikation, reportage och information, utbildning och därmed förenlig ...
Logo Grande AB
Org.nr: 556777-6835
Bolaget ska bedriva formgivning såsom logotyper, broschyrer, annonser, webdesign, rörlig design såsom vinjetter, tv-grafik. Möbler och kläddesign, samt därmed förenlig verksamhet.
Marketon AB
Org.nr: 556386-9758
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen, produktutveckling, färgsättning, formgivning, arkitektur, design och försäljning av inredning, äga och förval ...
Mattias Blomberg Formgivare AB
Org.nr: 556860-7492
Bolaget skall bedriva formgivning och design, främst inom trycksaker och förpackningar samt därmed förenlig verksamhet.