Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Tyresö

A Svanholm Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556830-0205
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljning av produkter och tjänster inom inredning och inredningsdetaljer, konsultverksamhet i ...
Ad Notam AB
Org.nr: 556868-2420
Översättnings - och språktjänster, korrekturläsning. Översättning och tolkning samt språkbearbetning. Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Förmedling av handelskontakter, rådgivning inom inköp, planering, arbetsmilj ...
Aktiebolaget Kundbil Stockholm
Org.nr: 556968-9812
Bolaget ska bedriva inköp och försäljning samt förmedling av fordon och därmed tillhörande varor. Bolaget kommer också att utföra städtjänster och personaluthyrning, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning samt där ...
BF Bostäder i Tyresö Haninge AB
Org.nr: 556761-0299
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter, idka mäklerirörelse samt bedriva fastighetsför- valtning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Blomberg - Cabreus Finans AB
Org.nr: 556673-0445
Bolaget skall bedriva förmedling, förvaltning och värdering av fastigheter, bostadsrätter, företag, fritidshus och kommersiella fastigheter samt förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
C B M Trading & Consulting AB
Org.nr: 556254-4766
Föremålet för bolagets verksamhet är inköp, förmedling och export av industriprodukter i huvudsak motor- och transport medelsutrustning, handel med och förvaltning av värdepapper, ledarskapskonsult och därmed förenlig ve ...
Communication Dynamics AB
Org.nr: 556417-0289
Aktiebolaget ska bedriva tillhandahållande av logistiktjänster för digital information innefattande insamling, paketering och distribution via systemlösningar. Vidare skall bolaget bedriva verksamhet med inriktning på fö ...
D3 Försäkringar i Stockholm AB
Org.nr: 556788-5800
Bolaget ska bedriva förmedling av försäkringar och ekonomiska konsultationer i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
Design Market Europe AB
Org.nr: 556582-4462
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva förmedling av produktinformation, förmedling av köp av produkter samt elektronisk handel med produkter relaterade till bygg- och inredningsprocessen samt därmed förenlig verksamh ...
Didra AB
Org.nr: 556974-6166
Aktiebolaget ska bedriva service, reparationer och smidesarbeten, försäljning , förmedling av varor, tjänster och maskiner, allt inom området för renhållnings-, avfalls-, fastighets- och miljöhantering, samt även idka by ...
dykarna punkt nu Sverige AB
Org.nr: 556824-2837
Bolaget ska driva handel med fritids- och sportartiklar, annonsförsäljning, internetsidor för sportdykare, förmedling av dykrelaterade resor och tjänster, uthyrning av lokaler, försäljning av journalistiskt material och ...
Eget Hem i Tyresö Söderort AB
Org.nr: 556469-8495
Bolaget skall bedriva förmedling, förvaltning och värdering av fastigheter, bostadsrätter, företag, fritidshus och komersiella fastigheter. Utgivning av tidning och reklamblad med namn Eget Hem. Samt därmed förenlig verk ...
Fastighetsbyrån i Tyresö AB
Org.nr: 556658-3067
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och därmed förenliga tjänster.
Fontana Fastighets AB
Org.nr: 556293-8844
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt förmedling och uthyrning av fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gildar Active Support AB
Org.nr: 556494-6746
Bolaget skall bedriva projektering, försäljning och installation inom data- och telekommunikationsområdet. Bolaget skall även bedriva förvärv, förvaltning, uthyrning samt renovering och service av fastigheter. Bolaget sk ...
HL Magic AB
Org.nr: 556550-3918
Bolaget skall bedriva produktion och förmedling av underhållning inom varité, cirkus samt gyckleri och försäljning av rekvisita avseende nämnda underhållningsformer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hycab AB
Org.nr: 556224-4771
Bolaget skall bedriva service, reparation och smidesarbeten, försäljning, förmedling av varor, tjänster och maskiner allt inom området renhållnings-, avfalls-, fastighets- och miljö- hantering, samt även idka byggverksam ...
Jens Bengtsson Nöjesbyrå AB
Org.nr: 556697-9174
Bolaget skall bedriva produktion samt förmedling av underhållning samt därmed förenlig verksamhet.
Krusboda Mark & Fastighet AB
Org.nr: 556150-9174
Bolaget skall bedriva markunderhåll, fastighetsservice, byggnadsverksamhet samt förmedling och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kvalitetsmäklarna i Tyresö/Älta AB
Org.nr: 556970-4348
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.