Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Limhamn

AB Peter Landgren & Co
Org.nr: 556585-6191
Bolaget skall bedriva förmedling av villor, bostadtadsrätter och kommersiella fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Peter Landgren & Co Malmö
Org.nr: 556790-7505
Bolaget ska bedriva förmedling av villor och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Scagenta
Org.nr: 556220-6457
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av bostadsrätter och värdepapper, ekonomisk och juridisk rådgivning, förmedling av fastigheter och finansiella tjänster, förvaltning av fastigheter samt agenturverksamhet inom ke ...
ANETTE ANDERSSONS FASTIGHETSBYRÅ HB
Org.nr: 916546-0248
FÖRMEDLING AV FAST EGENDOM
ATENA FASTIGHETS HB
Org.nr: 916546-0453
Köp, försäljning, förvaltning och förmedling av fast egendom. Viss entreprenadverksamhet inom byggnadsentreprenad.
Creasonans AB
Org.nr: 556623-4844
Bolaget kommer huvudsakligen att bedriva konsultverksamhet, projektgenomförande och'eller försäljning av tjänster och materiel inom ledarskap och kulturella områden. Verksamheten kan indelas i förändrings- och utveckling ...
Crilett AB
Org.nr: 556500-6094
Bolaget skall bedriva förmedling av busstransporter, resebyråverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Croisette Leasing AB
Org.nr: 559025-5393
Bolaget ska bedriva fastighetsmäklartjänster samt förmedling av lokaler och därmed förenlig verksamhet.
Croisette Transactions AB
Org.nr: 559025-5344
Bolaget skall bedriva fastighetsekonomisk rådgivning i samband med transaktioner med fastigheter, bedriva förmedling av fastigheter och aktiebolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
dB Productions Sweden AB
Org.nr: 556562-2700
Bolaget skall bedriva produktion, utbildning, utgivning, handel och förmedling av ljud, bild, fonogram, videogram, film och övrig media, förlagsverksamhet inom ovannämnda område. Handel och förvaltning av fastigheter, ak ...
Dentoral AB
Org.nr: 556202-2953
Bolaget skall bedriva: tandteknisk verksamhet tillverkning och försäljning samt förmedling av ädelmetaller handel och förvaltning av värdepapper handel och förvaltning av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Direct Marketing Center i Malmö AB
Org.nr: 556125-3682
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av tryck- saker, förlagsprodukter, reklammaterial och kuvert. Härutöver skall bolaget producera tjänster inom marknadsföring och direktreklam samt bedriva förmedling o ...
East & West Mäklarfirma AB
Org.nr: 559014-8036
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter, bostadsrätter, tomträtter, kommersiella lokaler samt försäljning av inredningsartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Financial PPC Group Skåne AB
Org.nr: 556677-4310
Bolaget skall bedriva förmedling, rådgivning och konsultationer inom området försäkring, fond och finans. Konsultationer inom management och ledarskap. Äga och handla med värdepapper. Äga och förvalta fastigheter. Bolage ...
Fondera Fond & Invest AB
Org.nr: 556680-8308
Bolaget skall bedriva förmedling, rådgivning och konsultationer inom området försäkring, fond och finans. Konsultationer inom management och ledarskap. Äga och förvalta och handla med värdepapper samt äga och förvalta fa ...
Gajst AB
Org.nr: 556977-9746
Förmedling av enklare hantverks-, och hushållsnära servicetjänster samt därmed förenlig verksamhet.
INDUCTA HANDELSBOLAG
Org.nr: 916626-6610
FÖRVALTNING, HANDEL OCH FÖRMEDLING AV FASTIGHETER OCH VÄRDEPAPPER, KONSULTVERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI OCH PERSONALADMINISTRATION SAMT UTHYRNING AV BOSTÄDER OCH BÅTAR
KENI Bemanning AB
Org.nr: 556765-8900
Bolaget ska bedriva förmedling och rekrytering av personal samt konsultverksamhet i industrin inom huvudområdena organisation och ledning inom specialistområdena logistik, ekonomi, inköp, produktion, teknik och kvalite. ...
KS Ducente AB
Org.nr: 556611-2362
Bolaget skall bedriva konsultationer, projektledning, marknads- föring, undervisning och informationsspridning inom energi-, miljö- och verkstadssektorn samt handel och förmedling av maskiner, verktyg, inventarier, dator ...
Landgren of Sweden AB
Org.nr: 556982-1472
Bolaget skall bedriva förmedling av villor, bostadsrätter och kommersiella fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.