Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Johanneshov

Actsec Group AB
Org.nr: 556943-9309
Bolaget ska bedriva 1. Konsulttjänster inom säkerhetsbranschen 2. Utbildning inom säkerhetsbranschen 3. Rekrytering och förmedling av personal 4. Fastighetsentrepenad och därtill närbesläktad verksamhet 5. Dykeritjänst o ...
Aguilar Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 559029-7916
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförmedling som fastighets- mäklare samt förmedling och konsultation inom inredning.
Arctic International Insurance AB
Org.nr: 556455-6925
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva datakonsultverksamhet, förmedling av information och tjänster samt förs ...
Bostadsbyrån i Hammarby/Farsta AB
Org.nr: 559021-8276
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- förmedling samt därmed likartad verksamhet.
Bouvet Stockholm AB
Org.nr: 556781-6128
Bolagets verksamhet är att i Stockholm och Mälardalen bedriva konsultverksamhet, genom att till externa företag tillhandahålla datakonsulttjänster och förmedling av programmerare, därmed förenlig verksamhet.
Båtinfo AB
Org.nr: 556065-6513
Bolaget skall bedriva förmedling och uthyrning av begagnade fritidsbåtar samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Concilium Consulting AB
Org.nr: 556883-4393
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget bedriva förmedling och förvaltning av fastigheter. Även konsulterande tjänster inom försäljning och administratio ...
enARENA EVENT & CATERING AB
Org.nr: 556780-3613
Bolaget ska bedriva restaurangrörelse, catering, bokning och förmedling av artister och eventverksamhet.
Globe Foods AB
Org.nr: 556548-0042
Bolaget skall bedriva agentur- och konsultverksamhet samt handel med metaller, timmer och övriga träprodukter jämte maskiner inom den mekaniska sektorn. Bolaget skall även bedriva import, export och handel med livsmedel ...
Invajo International AB
Org.nr: 556737-5489
Bolaget ska bedriva förmedling av event, annonsförsäljning, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
J GÖRANSSON BIL AB
Org.nr: 559000-0526
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning, import, export, förmedling, reparation, rekonditionering av nya och begagnade personbilar och motorcyklar samt därmed sammanhängande verksamhet. Konsulting inom fordonsbranschen ...
J. Kriegelstein Data AB
Org.nr: 556560-4633
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom dataområdet, främst upphandling och förmedling av konsulttjänster samt design och utveckling av databassystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också utfö ...
Johanneshov Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556957-3768
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsmäkleri, förmedling av hus och lägenheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
KR Energiförvaltning AB
Org.nr: 556935-2957
Bolaget ska bedriva energirådgivning med tillhörande tjänster som revision, samordning och förmedling och försäljning för anskaffning av elkraft och petroleumprodukter.
Kraftrevision Lantbruk AB
Org.nr: 556803-5983
Bolaget skall företrädesvis mot lantbruk och industriella anläggningar bedriva rådgivning för energi och energirådgivning med tillhörande tjänster som revision, samordning och förmedling för anskaffning av elkraft och pe ...
Kre Bygg AB
Org.nr: 556457-4431
Föremålet för bolagets verksamhet är tandläkarepraktik, tobaksrörelse, spel samt byggverksamhet, framställning av och med kemikalier, konsultverksamhet inom ekonomi, handel med aktier och andelar samt därmed förenlig ver ...
LifeInfinity HB
Org.nr: 969689-1317
Försäljning och förmedling av hälsoprodukter bestående av frukter och bär i koncentrerad form, omega 3 och Noni i koncentrat (handel med livsmedel) samt förmedling av tjänster vilka resulterar i ökat välbefinnande (konsu ...
Lindroos Bostadsmäklare AB
Org.nr: 556571-6734
Bolaget ska genom mäkleriverksamhet bedriva förmedling av köp och försäljning av bostadsrätter och fastigheter, bolaget skall även köpa och försälja lös egendom, företrädesvis värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet ...
Lokal & Design i Stockholm KB
Org.nr: 969750-3655
Konsultverksamhet inom bygg och restaurangverksamhet. Projektering av lokaler och fastigheter. Förmedling av finanstjänster, byggnader, lokaler samt förvaltning av värdepapper, bolag, fastigheter, lokaler samt därmed för ...
No 1 Delivery pool HB
Org.nr: 969771-5119
Transportkonsult, beräkna samt förmedling av transporter.