Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Bromma

2 Left Feet Production AB
Org.nr: 559036-8824
Aktiebolaget ska verka inom musikbranschen och där bedriva verksamheter såsom förlagsverksamhet, produktion, komposition, förmedling och försäljning av tjänster, samt därmed förenliga tjänster.
AB Bonavotum Företagsförmedling
Org.nr: 556882-9336
Rådgivning till, och förmedling av, företag och affärsverksamheter, ekonomiska konsultationer, kapitalanskaffning.
AB TCb Travins
Org.nr: 556837-7054
Konsultverksamhet inom rese- och försäkringsbranschen. Försäkringsförmedling. Allmän förmedling av tjänster.
Abrahamsbergs Fastighets Förvaltning AB
Org.nr: 556092-0117
Bolaget driver importverksamhet och försäljning av datautrustning, äger och förvaltar fastigheter samt har konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning. Bolaget äger och förvaltar aktier och värdepapper såväl i egn ...
Adamson Arkitekter AB
Org.nr: 556662-5108
Bolaget ska bedriva köp, försäljning, förvaltning och förmedling av fastigheter, arkitektverksamhet samt angränsande verksamhet.
Adgis Consulting AB
Org.nr: 556978-9265
Bolaget ska bedriva bemanning och rekrytering och arbets- förmedling. Tandvård, konsultverksamhet inom tandvård. Annonsering och PR. Fastighetsutveckling. Inkassoverksamhet.
Advisor Wiberg AB
Org.nr: 556080-5375
Bolaget skall driva verksamhet i form av travsport, uppfödning, inköp, försäljning och förmedling av travhäster, försäljning av ekonomiska och administrativa tjänster, produktion och försäljning av facklitteratur, handel ...
akaive AB
Org.nr: 556872-1079
Förmedling av kontakt mellan företag i syfte att skapa samarbeten som kan, men inte måste, nyttja av oss utvecklade mervärdesplattformar i form av andra webportaler, och därmed förenlig verksamhet.
Anders Hansson Musikproduktion AB
Org.nr: 556304-1655
Bolaget skall bestå av framställning och försäljning av ljud- och bildprgram, förmedling av artistisk verksamhet, handel med musikinstrument, hemelektronik, utrustning för artistisk framställning och värdepper samt bedri ...
Balders & Ädelmarks AB
Org.nr: 556874-6423
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av fast och lös egendom.
Ballo Allergiförebygg AB
Org.nr: 556218-0041
Bolaget skall bedriva import, handel, tillverkning, förmedling av ädla metaller, pärlor och smyckestenar samt produkter och tjänster med allergiförebyggande syfte inom kem. tekn produkter, textil- fast och lös inredning, ...
BE-EM Snickeri Oswald Kaufmann AB
Org.nr: 556512-2172
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och montering av möbel och träinredningar, förmedling av tjänster och uppdrag inom fotografisk verksamhet och bildhantering.
Bergen Energi AB
Org.nr: 556531-0736
Bolaget skall bedriva förmedling av köp och försäljning av elkraft samt därmed förenlig verksamhet.
Bioconcept AB
Org.nr: 556667-3702
Bolaget skall bedriva inköp, förädling och försäljning av livsmedel och naturläkemedel samt förmedling av immateriella rättigheter inom detta område ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bo Albinsson Försäkringskonsult AB
Org.nr: 556613-8813
Bolaget skall idka förmedling av försäkringar och förmedling av finansiella tjänster, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenl ...
Bo Stintzing IT konsultation AB
Org.nr: 556246-5962
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom IT-området såsom IT-management, projektledning av IT-projekt, utveckling, försäljning och förmedling av programprodukter med dokumentation och utbildning, ävensom försäljni ...
Bostadsproducenternas Fastighetsbyrå HR AB
Org.nr: 556303-1045
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, företagsekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet samt förmedling av bostadsrätter och fast egendom.
BRASS IN FOCUS HB
Org.nr: 916620-6129
FÖRSÄLJNING, FÖRMEDLING, IMPORT OCH EXPORT AV NYA OCH BEGAGNADE MUSIKINSTRUMENT MED TILLBEHÖR SAMT KONSULTVERKSAMHET INOM BLÅSMUSIK
Bromma Air Sales AB
Org.nr: 556664-3481
Bolaget ska bedriva handel, förmedling, uthyrning och förädling av luftfartyg samt därmed förenlig verksamhet.
Bubamara AB
Org.nr: 559020-6198
Bolaget ska driva kontorshotell, tillhandahålla kontorsservice och konsulttjänster åt företag inom lokal- och fastighets- förmedling, logistik samt därmed förenlig verksamhet.