Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Stockholm

2 Kaiser AB
Org.nr: 556857-5160
Bolaget skall bedriva arbetsmedicinsk konsultverksamhet inom företagshälsovård samt affärsutveckling och verksamhetsledning inom företagshälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
AB LivsHälsa medvetandeutveckling
Org.nr: 556511-4112
Aktiebolaget ska bedriva företagshälsovård med alternativterapeutisk inriktning, bedriva kursverksamhet samt utbildning i yoga, KBT-terapi och coaching, ledarskapsträning med hjälp av ridning, utveckla och sälja hälsopro ...
Addpractice AB
Org.nr: 556598-1312
Bolaget skall bedriva psykologverksamhet inom beroendeområdet, företagshälsovård och utbildningsresor avseende personlig utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även bedriva design, tillverkning och f ...
Adlercreutz Läkarkonsult AB
Org.nr: 556855-6178
Bolaget ska bedriva konsultativ läkarverksamhet inom psykiatri samt företagshälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Adocto AB
Org.nr: 556792-1514
Bolaget ska bedriva företagshälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Affärsrådet Engström AB
Org.nr: 556362-6570
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, företagsförmedling och handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper. Därjämte rådgivningsverksamhet inom områdena ekonomi, juridik, fastighet, marknadsföring, företag ...
Aktivea AB
Org.nr: 556366-9596
Bolaget skall bedriva förebyggande företagshälsovård i form av sjukgymnastisk behandling, hälsopedagogik samt konsultverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Axelsons SPA AB
Org.nr: 556666-1194
Bolaget skall bedriva: -Utveckling och drift av massage- och SPA-verksamhet. -Frisk- och företagshälsovård. -Import, tillverkning & försäljning av massage- och teraput tillbehör och -utrustning, samt sport-, hälso-, h ...
BEMOA AB
Org.nr: 556965-4865
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finans, affärs- och organisationsutveckling samt företagshälsovård ävensom förvalta fast och lös egendom.
Betania Organisationsmedicin AB
Org.nr: 556589-3996
Bolaget skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvårdsutveckling inom primärvård, specialistsjukvård samt företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Betania Privat AB
Org.nr: 556589-3988
Bolaget skall driva verksamhet inom hälso- och sjukvårds- utveckling inom primärvård, specialistsjukvård samt företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Birka Bot och Bättring AB
Org.nr: 556990-3809
Företagshälsovård, Hälsokontroller.
Bo Kuritzén Företagshälsovård AB
Org.nr: 556375-3762
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, företagshälsovård och publicistisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom.
Curera Hälsa AB
Org.nr: 556419-9114
Bolaget skall bedriva företagshälsovård och därmed relaterad sjukvård, undervisning och utbildning i friskvård och hälsoutveckling, motions- och kostinformation och därmed förenlig verksamhet.
Dealivery AB
Org.nr: 556841-7215
Bolaget ämnar bedriva försäljning av varor och tjänster enligt nedan via internet. Initialt kommer bolaget i första hand bedriva handel inom följande branscher. Butiker och shopping (kläder, accessoarer, inredning, barn, ...
Doktor Kom Hem AB
Org.nr: 556732-6060
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, förebyggande hälsovård, företagshälsovård, vaccination, psykosocial verksamhet, jourverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av företagets resurser.
Edvard Lidén AB
Org.nr: 556608-0858
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagshälsovård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ELER Consulting AB
Org.nr: 559001-7405
Aktiebolaget ska erbjuda konsulttjänster inom upphandling av hälsotjänster rörande företagshälsovård och tjänster hörande där till samt tjänster inom kommunikation och marknadsföring.
Falck Hälsopartner AB
Org.nr: 556584-2993
Bolaget skall bedriva företagshälsovård, primärvård och därtill kopplade konsulttjänster inom hälsoutveckling, arbetsmiljö och rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.
Feelgood Företagshälsovård AB
Org.nr: 556185-6385
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva företagshälsovård, friskvård, hälsovård, sjukvård samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.