Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Föreläsningar i Linköping

AB Wandus Idrott & Hälsa
Org.nr: 556830-7895
Bolaget skall erbjuda kunder träningsrådgivning, fysiska tester, föreläsningar, utbildningar och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Somata
Org.nr: 556979-3861
Aktiebolaget ska bedriva - försäljning av läkartjänster inom sluten- och öppen somatisk vård. - utbildning inom vildmarksmedicin. Detta innebär första hjälpen samt diagnostik och behandling av allvarliga åkommor under en ...
AXCI AB
Org.nr: 556835-6769
Företaget ska bedriva: - Konsultverksamhet (exempelvis inom Inköp, Logistik, Produktion, Utveckling, Kvalité). - Utbildning och föreläsningar inom företagsutveckling (exempelvis inom Inköp, Logistik, Produktion, Utveckli ...
Björn Fredriksson Konsult AB
Org.nr: 556867-1720
Bolaget ska bedriva rådgivande konsultverksamhet främst inom områdena andlig vägledning, etik, omvärldsanalys och personlig utveckling genom rådgivning, coachning, föreläsningar och litteraturförsäljning till organisatio ...
CALTIS AB
Org.nr: 556916-4162
Företaget ska bedriva: - Konsultverksamhet inom produktion, utveckling, kvalité, logistik och inköp. - Utbildning och föreläsningar inom företagsutveckling inom produktion, utveckling, kvalité, logistik och inköp. - Ment ...
Care Of Golster AB
Org.nr: 556693-4807
Bolaget skall bedriva läkarkonsultarbete inom barn- och ungdomspsykiatri inom anestesi och intensivvård. Föreläsningar 'utbildningar på gymnasie- och högskolenivå. Äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed fören ...
Censum AB
Org.nr: 556757-0261
Bolaget skall bedriva utbildning i form av öppna och företagsanpassade kurser, anordna föreläsningar och evenemang samt därmed förenlig verksamhet.
Changeons Management AB
Org.nr: 559021-8177
Företaget ska bedriva: Konsultverksamhet (verksamhetsutveckling, förändringsledning, företagsutveckling, personalstrategiskt arbete), Utbildning och föreläsningar (inom områden relaterade utveckling av individer och före ...
CMera Professional Nordic AB
Org.nr: 559029-5027
Bolaget ska bedriva utbildning, träning, föreläsningar, coaching, mental träning, konsultation, rådgivning, rekrytering, bemanning samt därtill hörande verktyg, metoder, litteratur, handledning och IT-system ävensom idka ...
Commee AB
Org.nr: 556960-9000
Sälja administrativa tjänster för konferens och mötesarrangörer. Sälja projektledning av större konferenser. Sälja rådgivning till mötesarrangörer. Konsultation inom försäljning och marknadsföring. Föreläsningar inom omr ...
Diana Hildebrand AB
Org.nr: 556969-6460
Bolaget ska bedriva verksamhet bestående av utbildning genom föreläsningar, träning av'ryttarehäst, i att rida och träna hästen i equilibrium samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Egelstig rehab AB
Org.nr: 556918-4087
Sjukgymnastisk verksamhet. Även föreläsningar samt olika typer av träning tillhandahålls.
Egidius AB
Org.nr: 556847-7078
Bolaget ska erbjuda tjänster inom verksamhetsutveckling, projektledning och projektstyrning, informationshantering, affärsutveckling, undervisning, framtagning av läromedel, föreläsningar samt därmed förenlig verksamhet.
Flexitcia AB
Org.nr: 559023-4307
Bolaget ska bedriva naprapatverksamhet, utbildning och föreläsningar, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Football 4 U Sverige AB
Org.nr: 556899-5392
Erbjuda fotbollsnära tjänster för privatpersoner, föreningar & företag. (Exempelvis utbildningar, föreläsningar, läger & resor.)
Grgn Sweden AB
Org.nr: 556934-3311
Föremålet för bolagets verksamhet är sjukvårdstjänster och utbildning inom främst neurologi men även inom andra medicinska områden. Därutöver skall bolaget tillhandahålla it tjänster i form av konsultinsatser, föreläsnin ...
Hanna Rydman AB
Org.nr: 556978-0025
Aktiebolaget ska hålla i körverksamhet och kursverksamhet inom musik och jobba som sång och röstcoach, sätta upp event och hålla föreläsningar, frilansa som artist, stå på scen och ge konserter samt grafisk formgivning o ...
Hippotique AB
Org.nr: 556846-1411
Företaget ska bedriva detaljhandel med konfektion och utrustning till häst, ryttare och hund. Företaget ska anordna kurser och föreläsningar inom områdena hästhållning, ridning, utveckling av ryttare, avel, hundaktivitet ...
Hudvis AB
Org.nr: 556902-4895
Jag arbetar som hudterapeut och företaget bedriver det mesta inom modern hudvård. Traditionella ansiktsbehandlingar, medicinska kemiska peelingar, micronneedling, frans- och brynfärg, vaxning av kropp och ansikte, epilie ...
Hydén Conzulting AB
Org.nr: 556954-2110
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nätverkande evenemang samt utbildningar och föreläsningar inom området affärsnätverkande och därmed förenlig verksamhet.