Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsskötsel i Västerås

3-Fas El i Västerås AB
Org.nr: 556584-1904
Bolaget skall bedriva verksamhet med elinstallationer, byggnationer och fastighetsskötsel samt service och försäljning av elmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.
A & S Faleke AB
Org.nr: 556507-9877
Bolaget skall bedriva managementconsulting och verksamhet inom byggservice, byggentreprenader, fastighetsskötsel, grävning samt därmed förenlig verksamhet.
Andreas Borgstedt AB
Org.nr: 556933-7552
Försäljning av programvarulicenser och kontorsutrustning. IT-konsult inom rådgivning, arkitektur, programmering, informationsbehandling och grafisk design. Fastighetsskötsel. Förvaltning av fast och lös egendom. Samt han ...
Atterstaboden AB
Org.nr: 556547-0092
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och försälja snickeriarbeten, konsultverksamhet gällande fastighetsskötsel och fastighetsrådgivning, kompeternsförsörjning och transporttjänster samt därmed förenlig ver ...
Aurog AB
Org.nr: 556377-1343
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, fastigheter, konst, antikviteter och optioner utveckling och försäljning av bolag, och fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel samt mediaproduktion ävensom idka därmed fören ...
Björksta Byggservice AB
Org.nr: 556790-5335
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, inköp och försäljning av byggnadsvaror, reparation och underhåll av fastigheter, fastighetsskötsel, uthyrning av byggnadsmaskiner, äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed ...
Bonatur i Västerås AB
Org.nr: 556705-5412
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet gällande företagsledning, administration och försäljning inom dokumenthanterings- och IT branschen, fastighetsskötsel, äga och förvalta mark, fastigheter, jaktarrend ...
CH PLÅT AB
Org.nr: 556123-3841
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra arbeten inom ventilationsbranschen, fastighetsskötsel, äga och förvalta fastigheter samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
CKF Fastighets AB
Org.nr: 556660-8302
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom, bedriva fastighetsskötsel och utföra reparationer och underhåll. Bolaget ska även bedriva ROT & RUT arbeten, uthyrning av lokaler och rum samt äga och förvalta värdepapper ävens ...
Comtec Handelsbolag
Org.nr: 916931-0985
Mekanisk verkstad, Fastighetsskötsel.
Dacka Scandinavia DKA AB
Org.nr: 556935-7238
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, mark- och betong- entreprenader, plåtarbeten, fastighets- och rörelseförmedling, fastighetsförvaltning samt övrig fastighetsskötsel, idka handel med värdeppaper och immateriella rätt ...
EAST i Västerås AB
Org.nr: 556893-7212
Förmålet för bolagets verksamhet för import och export av musikinstrument samt inredningsdetaljer. Äga och förvalta fast och lös egendom, fastighetsförvaltning samt fastighetsskötsel, värdepappershandel och handel med by ...
Edéns-Mowitz AB
Org.nr: 556542-8702
Föremålet för bolagets verksamhet är reklamaffischering, reklamapplicering, transporter, redovisning, entreprenad inom mark och anläggning, uthyrning av personal, målning, kakling, snickeriarbete, fastighetsskötsel, tak ...
Erik Salemarks El AB
Org.nr: 556600-0781
Bolaget skall bedriva elinstallationer, byggnationer och fastighetsskötsel, service och försäljning av elmaterial, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
HJT Städ i Västerås AB
Org.nr: 556660-2222
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsskötsel och städning samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Inocon i Västerås AB
Org.nr: 556729-1017
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsprojektering, byggverksamhet, fastighetsskötsel, markarbeten samt handel med möbler och inredning och därmed förenlig verksamhet.
Investize AB
Org.nr: 556818-7156
Aktiebolaget ska bedriva gymverksamhet, uthyrning och försäljning av gymutrustning, bemanningsföretag försäljning av kosttillskott och kläder, städverksamhet samt fastighetsskötsel.
Jarl Eriksson AB
Org.nr: 556556-6998
Föremålet för bolagest verksamhet är taxi, transport- och åkeriverksamhet samt försäljning och reparation av däck även uthyrning av arbetskraft inom nämnda områden men ävensom inom industri, lokalvård och fastighetssköts ...
Jimmy Wilhelmsson Konsulting AB
Org.nr: 556658-0725
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
JOBERG SERVICE AB
Org.nr: 556823-1343
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom fastighetsskötsel, gokartuthyrning, grill- och kioskverksamhet, uthyrning av nöjesattraktioner vid evenemang samt därmed förenlig verksamhet.