Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsskötsel i Gävle

Adrian Molin Entreprenad AB
Org.nr: 556988-7275
Aktiebolaget ska utföra mark- och byggarbeten, fastighetsskötsel samt annan därmed förenlig verksamhet.
Axagon AB
Org.nr: 556363-4772
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter, bygg och fastighetsskötsel, konsulterande verksamhet inom området marknadsföring, försäljning och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
B. Sohlberg Fastighetsservice AB
Org.nr: 556520-8849
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel samt idka handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BrunnsSörbygatans fastigheter AB
Org.nr: 556810-0423
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet
DK Service AB
Org.nr: 556977-9019
Bolagets verksamhet är att bedriva automatisk tvätt för bilar, fastighetsskötsel med snöröjning och gräsklippning, samt därmed förenlig verksamhet.
Elgro AB
Org.nr: 556271-4609
Bolaget skall bedriva industrihotellrörelse, elktrisk installationsrörelse samt idka fastighetsskötsel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsaktiebolaget Södra Slottsgatan 20
Org.nr: 556687-8244
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom, värdepapper, bedriva fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Fogelhem AB
Org.nr: 556830-8794
Företagets huvudsakliga verksamheter är fastighetsägande med uthyrning av lägenheter, hus, fritidsboende och eventuella biutrymmen, fastighetsskötsel på egna och andras fastigheter. Företaget kommer även att verka inom b ...
Fordonsexperten Gävle AB
Org.nr: 556942-2743
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation av motorfordon, fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, personalbemanning, personaluthyrning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Gästrike Fastigheter AB
Org.nr: 556593-4501
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gästrike Service i Gävle AB
Org.nr: 556681-1609
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, utföra tjänster inom fastighetsskötsel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gävle Bygg & Måleri AB
Org.nr: 559004-9747
Bolagets verksamhet är måleriarbeten, byggverksamhet, fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet
HMP Vent. & Allservice AB
Org.nr: 556759-2737
Bolagets verksamhet ska vara installation och reparationsarbete inom ventilation, snickeriarbete och fastighetsskötsel.
IVK Allservice AB
Org.nr: 556971-1160
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, hantverkstjänster, handel med värdepapper, fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Lars Wirdby Konsult AB
Org.nr: 556341-9471
Bolaget skall driva byggnadsverksamhet, fastighetsskötsel samt äga och förvalta aktier och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Lars-Erik Wallin Förvaltning LEWAB AB
Org.nr: 556769-7452
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva rörelse med fastighetsskötsel, konsultationer beträffande larm samt förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Logistikakuten Gävle AB
Org.nr: 556871-5006
Bolaget ska verka som underentreprenör avseende fastighetsskötsel samt utföra uppdrag inom logistikområdet och därmed förenlig verksamhet.
Lönnbohem AB
Org.nr: 556495-6836
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med fastigheter, handel med värdepapper, antikviteter, utöva fastighetsskötsel bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
MittMedia Kompetens AB
Org.nr: 556922-4115
Aktiebolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet på uppdrag av kunder, så som redaktionsverksamhet, kontors- och administrationstjänster, tryckeriverksamhet och fastighetsskötsel samt bedriva bemannings ...
Pira Markservice i Gävle AB
Org.nr: 556619-1382
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom park, trädgård och fastighetsskötsel, äga och förvalta fastigheter och värde- papper ävensom idka därmed förenlig verrksamhet.