Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsmäklare i Växjö

Aktiebolaget Sko-Tillman
Org.nr: 556121-2118
Bolaget skall bedriva försäljning av skor och skoutensilier samt bedriva fastighetsförvaltning och jämte detta förenlig verksamhet.
Alhansa Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556983-7262
Bolaget skall bedriva fastighetsservice, lokaluthyrning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
APP Equity AB
Org.nr: 556879-2245
Bolaget skall äga, förvalta, utveckla och bedriva handel med fastigheter samt tillhandahålla konsult- och managementtjänster inom fastighetsförvaltning, samt tillhandahålla konsulttjänster inom management och finansierin ...
APP Fastigheter AB
Org.nr: 556884-3824
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara fastigheter. Verksamheten skall bestå av förvärv, projektledning av nybyggnation, förvaltning och förädling olika typer av fastigheter samt därmed utöva förenlig verksamhet.
AXL Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556535-3421
Bolaget skall bedriva teknisk samt ekonomisk förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, fastighetsutveckling samt redovisning samt handel och förvaltning av värdepapper sa ...
Christer Samuelsson Förvaltnings AB
Org.nr: 556329-4221
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fastigheter, åkeri och fordon jämte annan därmed förenlig verk- samhet.
Dconomy AB
Org.nr: 556585-5250
Bolaget skall arbeta med systemutveckling och integration av IT-lösningar och därtill hörande tjänster samt kapital- och fastighetsförvaltning samt kontorsservice inom internetbranschen ävensom idka därmed förenlig verks ...
Din Mäklare Elenie Danielsson AB
Org.nr: 556634-8289
Aktiebolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvaltning, uthyrning av bostäder, fastighetsskötsel, handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.
ER-Konsult Förvaltning AB
Org.nr: 556254-3578
Bolaget skall bedriva utbildning, marknadsföring, försäljning av läromedelsprodukter, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbranschens Utredningsinstitut i Växjö AB
Org.nr: 556506-7807
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, utbildningsverksamhet inom fastighetsbranschen samt därmed sammanhängande verksamhet, konsultverksamhet inom fastighetsbransc ...
Fastighetskonsult Ingvar Elmehag AB
Org.nr: 556855-2730
Föremålet för bolagets verksamhet är förmedling av fastigheter, värdering av fastigheter, konsultverksamhet inom skatterådgivning, upprättande av deklarationer, förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed fören ...
Fastighetsmäklare Bergstrand AB
Org.nr: 556500-4248
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter, bostadsrätter och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsmäklare Hammarström AB
Org.nr: 556771-5635
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Finansbolaget Kronoberg AB
Org.nr: 556702-9250
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva köp, försäljning, förädling samt förvaltning av fastigheter, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Handelsplats I 11, Växjö EF
Org.nr: 769618-9112
Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utgöra ett samarbetsorgan där medlemmarna deltar genom att nyttja föreningens tjänster vad avser administration av upphandling av renhållni ...
HSB Sydost ek. för.
Org.nr: 729500-1767
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1. verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som är relaterade till byggandet och boendet, 2. bilda bostadsr ...
Hugal Fastighets AB
Org.nr: 556197-6613
Bolaget skall bedriva handel, uthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva bygg- och anläggningsarbeten. Bolaget skall även bedriva handels-, uthyrnings- och verkstadsröre ...
Hus i Allra Bästa Kvalitet i Södra Sverige AB
Org.nr: 556803-6569
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av småhus, husbyggnationer samt förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Hyreshuset Fastighetsförvaltning i Växjö AB
Org.nr: 556688-8755
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, ekonomisk konsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
IFK Växjö Arena AB
Org.nr: 556807-0394
Föremålet för bolagets verksamhet är drift och förvaltning av fastigheter samt evenemang med inriktning på idrott, mässor samt utställningar och därmed förenlig verksamhet.