Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsmäklare i Täby

A&M Gadré AB
Org.nr: 556823-7423
Bolaget ska bedriva medicinsk verksamhet inom offentlig öppenvård, slutenvård och privat vård, läkarkonsultverksamhet, förmedling av fastigheter utomlands samt hyresförmedling av fastigheter utomlands och därmed förenlig ...
Advanta AB
Org.nr: 556813-7177
Bolaget ska direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva konsult verksamhet såsom rådgivning, support, utredning, utbildning och projektledning företrädesvis inom branscherna fastighet, telekomindustrin, databe ...
Akins konsult och presentation HB
Org.nr: 969757-9812
Presentera, marknadsföra samt förmedla fastigheter i Turkiet.
Aktiebolaget Backstugan
Org.nr: 556459-4264
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende fastighets- ekonomiska frågor, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Albanett AB
Org.nr: 556657-1013
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvaltning, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter. Äga och förvalta bolag och andelar av bolag. Juridisk och ekonomisk rådgivning samt därmed förenli ...
Alf Jonsson Fastighets AB
Org.nr: 556712-7773
Bolaget skall syssla med fastighetsförmedling, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Amass AB
Org.nr: 556642-1458
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, försäljning och förmedling inom fastighetsbranschen samt utveckling och försäljning av marina produkter.
Anna Alteg Fastighets AB
Org.nr: 556810-3625
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvaltning, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter. Äga och förvalta bolag och andelar av bolag. Juridisk och ekonomisk rådgivning samt därmed förenli ...
Arcus AB
Org.nr: 556622-1080
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetssektorn, äga aktier och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
ArenaStrategerna i Sollentuna AB
Org.nr: 556232-4102
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta, bebygga och avyttra fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Arnkvist Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556963-3109
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, värderingar samt därmed förenlig verksamhet inom fastighetsmäklarbranschen.
ASEF AB
Org.nr: 556998-9543
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara fastighetsförmedling även bedriva verksamhet inom musik, konsultationer inom inredning och styling samt bygg- och anläggning även handel med värdepapper samt uthyrning av fast ...
Björntorps Förvaltning AB
Org.nr: 556850-9862
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Boendeservice i Åre AB
Org.nr: 556800-5150
Företaget ska bedriva uthyrning av egna samt andras fastigheter i Åre kommun för semester och säsongsboende. Företaget ska även sköta städservice, snöröjning, fastighetsservice och däri förenlig verksamhet på uppdrag av ...
Bostadsexperten i Danderyd AB
Org.nr: 556981-4741
Fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Bostadsexperten i Täby AB
Org.nr: 556864-1889
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bostadsexperten i Vallentuna AB
Org.nr: 556974-3288
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Bostadsmäklare Odevall & Partners AB
Org.nr: 556772-8752
Fastighetsmäkleri, konsulttjänster och affärsutveckling inom fastighetssektorn, finansiella tjänster och därmed förenlig verksamhet.
C. Trading & Konsult CKAB AB
Org.nr: 556783-6860
Bolaget skall bedriva servicetjänster, konsultverksamhet, sökuppdrag, köp, försäljning, förmedling och värdering av företrädesvis fast egendom, kapitalvaror företrädesvis båtar och fordon, bedriva handel med fast egendom ...
cafam AB
Org.nr: 556699-1435
Utföra entreprenader inom bygg, anläggning och väg samt förvalta egna och andras fastigheter och därmed förenliga arbeten.