Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsmäklare i Sollentuna

2 Solution AB
Org.nr: 556912-1824
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom fastighetsbranschen, drift av fastigheter, handel med värdepapper och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
Alertus fastighetsbyrå AB
Org.nr: 556592-4015
Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla fastigheter samt hadnel med fast och lös egendom huvudsakligen värdepapper, dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet ...
Anders Appelqvist Fastighetsbyrå AB
Org.nr: 556666-0873
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Arne Johnson Förvaltning AB
Org.nr: 556082-6728
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Behind the scene AB
Org.nr: 556571-6114
Aktiebolaget ska bedriva konsult och besiktning inom byggsektorn, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också producera film samt agentv ...
Billy Johansson KB
Org.nr: 969774-0091
Förmedling av företag och kommersiella fastigheter.
Bisslinge Entreprenad och Fastigheter AB
Org.nr: 556693-1936
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom återvinnings- branschen samt projektera, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Blohm Consulting AB
Org.nr: 556828-6271
Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling & Förvaltning samt IT-Konsulting.
Blomquist & Co. i Sollentuna AB
Org.nr: 556421-8906
Bolaget skall bestå av att äga och förvalta fastigheter, bostadsrätter samt verktygsindustrimaskiner för uthyrning, jämte därmed förenlig verksamhet.
BOSTADSMÄKLARNA BRV THOMAS WALLIN AB
Org.nr: 556431-6122
Bolaget skall driva fastighetsmäkleri och bokföring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bosö Fastighetsbolag AB
Org.nr: 556764-1567
Bolaget ska bedriva fastighetsmäkleriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Christopher Wermin Fastighetsmäklare AB
Org.nr: 556788-6162
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, köpa, sälja och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom byggnadsindustrin, bolaget skall även köpa, sälja och förvalta samtliga typer av värdepapper samt därmed idka ...
Corrigo Management AB
Org.nr: 556940-9963
Företaget skall bistå med rådgivning och kompetens avseende fastighetsutveckling, proaktiv förvaltning och kommersiell projektledning åt fastighetsägare.
Decamert AB
Org.nr: 556761-8813
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet, produktion av ljudisoleringsmaterial, fastighetsförvaltning samt inom byggbranchen.
Dunani AB
Org.nr: 556202-3738
Bolaget skall bedriva mäklarrörelse omfattande förmedling av fastigheter, bostadsrätter och lokaler. Inneha lös egendom såsom bostadsrätter. Handel med värdepapper, handel med och äga fast egendom samt ävensom idka därme ...
ELSA2 AB
Org.nr: 556248-7131
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, främst av personal inom ekonomi, marknadsföring och projektadministration. Hotel, café och restaurang, samt därmed förenlig verksamhet. Detalj- och grosshandel inom dagligvarubran ...
Fastighetsbolaget Sykorgen AB
Org.nr: 556562-4938
Bolaget skall äga och bedriva förvaltning av fastigheter.
Fastighetsbolaget Västra 48 Långvinkeln Helsingborg AB
Org.nr: 556865-0187
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsbyrån Sollentuna AB
Org.nr: 556792-9996
Bolaget skall driekt eller indirekt bedriva fastighetsmäkleri, äga och förvalta aktier och värdepapper samt bedriva därtill förenlig verksamhet.
Fastighetsbyrån Upplands-Väsby AB
Org.nr: 556814-6368
Bolaget ska bedriva fastighetsmäkleri, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.