Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsmäklare i Gustavsberg

AJey Trading AB
Org.nr: 556754-0751
Bolaget ska bedriva import, export och partihandel med skor- och konfektionsvaror, biobränsle och alkoholhaltiga drycker samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom.
Allrum Home AB
Org.nr: 556408-7012
Bolaget skall bedriva småhusentreprenader, om och tillbyggnader, personaluthyrning, värdepappershantering.
Berggren & Co Fastighetsmäkleri AB
Org.nr: 556892-2735
Bolaget ska bedriva fastighetsmäkleri och därmed förenlig verksamhet.
Björkpers Service AB
Org.nr: 556439-5167
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning på annans fastighet samt marina arbeten. Därutöver skall bolaget utföra kontors- administration, konsultverksamhet inom försäljning, marknads- föring samt bedriva musik- och un ...
Bo Bra Mäklarna på Värmdö AB
Org.nr: 556633-6946
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, försäljning och konsultation av fastighter och bostadsrätter och därmed förenlig verksamhet.
Boendebolaget Stockholm AB
Org.nr: 556811-2956
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och bostadsrätter samt viss varuförsäljning såsom säkerhetsprodukter för hemmet och presentartiklar.
Bostadsbyrån på Värmdö AB
Org.nr: 556760-0357
Bolaget ska bedriva fastighetsmäkleri, förvärv av fastigheter, fastighetsförvaltning, uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bovida Fastighetsbyrå KB
Org.nr: 969724-6438
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
Er Fastighetsmäklare Eva Rundqvist AB
Org.nr: 556480-1347
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter (äganderätter och bostadsrätter) samt därtill hörande verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom samt äga och förvalta värdepapper.
Folmer & Egebrant AB
Org.nr: 556781-0725
Bolaget ska förmedla fastigheter, bostadsrätter och övriga boendeformer samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Grundmaren Group AB
Org.nr: 556496-4798
Bolaget skall bedriva byggkonsultverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.
Handelshem AB
Org.nr: 556794-2247
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Happy Consulting AB
Org.nr: 556760-0456
Förmedling och förvaltning av fastigheter och bostadsrätter.
HBM Teknikgruppen AB
Org.nr: 556740-6060
Aktiebolagets verksamhet ska vara fastighetsförvaltning och tillhörande konsulttjänster såsom brandskydd, el, vvs, ventilation, styr- och regler och byggnationsarbeten, fastighet och markprojektering, uthyrning av maskin ...
Hundstensvallen AB
Org.nr: 556794-2221
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Hus Konsult Rylander AB
Org.nr: 556297-1993
Bolaget skall bedriva 1) fastighetsmäkleri, försäljning och konsultation av fastigheter och bostadsrätter i Sverige och Spanien, 2) bedriva byggnadsarbeten även som idka annan förenlig verksamhet, 3) bedriva köp och förs ...
Huskedjan Rönnberg & Co AB
Org.nr: 556299-2783
Bolaget skall marknadsföra fastigheter och lägenheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Jan Lundqvist Mäklare AB
Org.nr: 556794-2239
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
K.A. Lindgren Förvaltnings AB
Org.nr: 556159-6098
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fast egendom ävensom driva handelsrörelse inom bilbranschen samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Kummeln 8 AB
Org.nr: 556887-4944
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.