Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsmäklare i Borås

44:an Förvaltnings AB
Org.nr: 556611-7726
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva extern fastighetsförvaltning liksom byggserviceverksamhet, personaluthyrning, idka handel med värdepapper, bedriva handel och tävlingsverksamhet med travhästar samt ...
7 Way AB
Org.nr: 556798-8992
Bolaget skall bedriva försäljning och service av system samt delar för ventilation'mekaniska konstruktioner'el'tele'data- artiklar, utföra installationsarbeten av ventilation'mekaniska konstruktioner'el'tele'datamaterial ...
7-Fast AB
Org.nr: 556592-4940
Bolaget skall till bostadsrättsföreningar och andra fastighets- ägare erbjuda ekonomiska-, tekniska- och administrativa tjänster samt förvaltning av bostäder och andra byggnader, att erbjuda tekniska- och administrativa ...
AB benktson Johan
Org.nr: 556919-7600
Fastighetsförvaltning, bemanning samt uthyrning av arbetskraft till fastighetssektorn och restaurangverksamhet, konsultationer inom fastigheter och organisationer samt därmed förenlig verksamhet.
AB Sandsken
Org.nr: 556532-9603
Bolaget skall bedriva renovering- och marknadsföring inom byggnadssektorn, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Ageman Borås AB
Org.nr: 556752-1991
Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, lokalförmedling och fastighetskonsultationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Avere Enedalsgatan AB
Org.nr: 556887-9406
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt handel med värdepapper och konsultationer inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Avere Fastigheter AB
Org.nr: 556717-7570
Bolaget ska investera och konsultera i fastigheter, bolag, värdepapper och i projekt av denna karaktär samt därmed förenlig verksamhet.
Berggren Förvaltnings AB
Org.nr: 556767-7231
Bolaget ska bedriva tjänster avseende teknisk, administrativ och kameral förvaltning inom fastighetsförvaltning, konsulttjänster avseende fastighetsutveckling av kommersiella lokaler samt bostäder, äga, förvalta och utve ...
Bilfrakt Fastighetsbolag i Borås AB
Org.nr: 556545-8899
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet inom lagerhantering, handel med fast egendom samt handel med lös egendom med anknytning till åkeribranschen, förvalta aktier och andra värdepapper samt bedr ...
bobutiken i Borås HB
Org.nr: 969721-5953
Fastighetsförmedling.
Bojinvest AB
Org.nr: 556270-4154
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter genom eget bolag och eller genom handels- eller kommanditbolag, bedriva extern fastighetsförvaltning, bedriva handel och förvaltning med aktier, obligationer och övriga finansie ...
Bostads AB Diana
Org.nr: 556618-4494
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bostadsaktiebolaget Ullsaxen
Org.nr: 556447-0127
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bostadsmäklarna i Borås AB
Org.nr: 556789-7672
Bolaget ska förmedla fast egendom, bostäder på ofri grund, lokaler, näringsfastigheter och rörelser. Vidare ska bolaget såsom fastighetsmäklare agera rådgivare och konsult i allt inom ovan nämnda områden samt därmed före ...
EGK i Borås AB
Org.nr: 556943-2668
Aktiebolaget ska bedriva bygg och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetskonsult Roger Fagerlund AB
Org.nr: 556339-8956
Bolaget skall bedriva mäkleri, förvalta fast egendom och värdehandlingar, bedriva uthyrningar av inventarier såsom containers, datorer och tryckerimaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsmäklarna i Sjuhärad AB
Org.nr: 556593-8262
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsmäkleri, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Finacon HB
Org.nr: 916845-2929
Finansverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag, utbildnings och kompetenshöjning, utredning och förlagsverksamhet inom ekonomiområdet.
Garnisonen i Borås AB
Org.nr: 556639-9282
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, lokalförmedling och fastighetskonsultationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.