Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Växjö

A Krumlinde AB
Org.nr: 556961-6575
Föremålet för bolagets verksamhet är tekniska manualer och illustrationer åt företrädesvis värmetekniska produktionsföretag, fotografering, handel med vintageartiklar såsom hifi-produkter och fotografiutrustning, datakon ...
A-fastighetsaktiebolaget i Växjö
Org.nr: 556327-4074
Bolaget skall bedriva förvaltning fastigheter, fast och lös egendom, handel med värdepapper och finansiella instrument och därmed förenlig verksamhet.
Abena Fastigheter AB
Org.nr: 556846-6659
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Abetong AB
Org.nr: 556055-7356
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning av samt handel med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för byggnads-, installations- och anläggningsverksamhet, utfö ...
ADEKO HB
Org.nr: 916525-4070
Konsulterande verksamhet inom administration och ekonomi, utbildning och läromedel samt därmed förenlig verksamhet, handel och förvaltning med fastigheter, konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
Adekvat Försäkring i Växjö AB
Org.nr: 556621-1446
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult inom försäkring och risk management, handel med värdepapper och fastigheter, uthyrning av personal, marknadsföringstjänster samt ekonomi- och administrativa tjänster och därme ...
Adi Invest AB
Org.nr: 556786-6115
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Agora Förvaltnings AB
Org.nr: 556233-5926
Bolaget skall bedriva hyresverksamhet av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Agora Holding AB
Org.nr: 556586-3239
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring huvudsakligen av verkstadsutrustning och fordonstillbehör, handel med värdepapper, fastigheter och patent- och tillverkningsrätter samt därmed förenlig ve ...
Agora Invest AB
Org.nr: 556492-3117
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring huvudsakligen verkstadsutrustning och fordonstillbehör, handel med värdepapper, fastigheter och patent- och tillverkningsrätter samt idka därmed förenlig ...
AK Tvätt & Kylservice i Växjö Holding AB
Org.nr: 556618-8420
Bolaget skall bedriva reparationer och service av hushålls- maskiner, handel med värdepapper samt förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Akida Omsorg AB
Org.nr: 556863-3282
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vård och boende med särskild service för personer med olika typer av funktionsnedsättning och beroendeproblematik. Bolaget ska dessutom förvalta fastigheter, aktier och an ...
Aktiebolaget Agora
Org.nr: 556021-4636
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring huvudsakligen av verkstadsutrustning och fordonstillbehör, handel med fastigheter, patent- och tillverkningsrätter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Geranicum
Org.nr: 556281-0050
Bolaget skall bedriva undervisning, teknisk och ekonomisk konsultverksamhet, ävensom fastighetsvärdering, handel med fastigheter och värdepapper samt dämed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Hjalmar Petri
Org.nr: 556009-4236
Bolaget skall förvalta fastigheter och aktier, att konfektionera och driva handel med textilvaror, att genomföra köp, försäljning och uthyrning av maskiner och inventarier samt idka därmed förenlig verksamhet.
Albadran Med AB
Org.nr: 556881-4643
Aktiebolaget ska bedriva läkarverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer också att importera och exportera medicinsk utrustning. Bolaget ska även ha handel med värdepapper och fastigheter.
ALBIN Fastigheter HB
Org.nr: 969712-5954
Fastighetsförvaltning av egen fastighet
Alhansa Fastigheter AB
Org.nr: 556672-1683
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsservice, lokaluthyrning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Alpinus Förvaltning AB
Org.nr: 556575-0162
Bolaget skall bedriva förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ambré Läkartjänst AB
Org.nr: 556619-5300
Bolaget skall bedriva vårdverksamhet, undervisning samt att äga och förvalta konstföremål, aktier, fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.