Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Varberg

2-Tech Environmental AB
Org.nr: 556737-2734
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster och utveckling inom vattenreningsteknik samt därmed förenlig verksamhet. bolaget skall också bedriva import och försäljning av smycken samt försäljning av värd ...
247 credit Sverige AB
Org.nr: 556803-9316
Bolaget skall bedriva finansieringsverksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed och med följande inriktning:- tillhandahålla fakturering och reskontraservice - förvaltning av värdepapper - förvaltning a ...
A Cook AB
Org.nr: 556701-5630
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av hårvårds- och kosmetiska artiklar, förvaltning av fastigheter och värdepapper, import och försäljning av varor för heminrdning samt därmed förenlig verksamhet.
AB Klostervik
Org.nr: 556731-2326
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
ABKÅ AB
Org.nr: 556945-3227
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AD Sverige Förvaltnings AB
Org.nr: 556320-4055
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning och ägande av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Agicon Agilitymakers AB
Org.nr: 556830-8133
Bolaget ska tillhandahålla agilitets- och effektivitetshöjande åtgärder för kunder avseende, organisationsutveckling, distansutbildning, konsultation inom marknadsföring och försäljning, produktion av reklam och marknads ...
Aksel Resurscenter AB
Org.nr: 556748-2574
Bolaget ska bedriva samhällsintegrerande utbildningar, bedriva uthyrning och förmedling av personal inom allehanda branscher, bedriva konsulttjänster inom nyföretagande, bedriva hemtjänster, bedriva tolkverksamhet, utför ...
AB Roger Rindestad
Org.nr: 556656-9678
Bolaget skall bedriva grossist- och agenturverksamhet inom sport och fritid, handel med hästar och hästutrustning och förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget J Klavberg
Org.nr: 556576-1276
Bolaget skall bedriva konsultation inom informationsbehandling, rese-, restaurang- och idrottsverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Plantaget
Org.nr: 556220-3363
Bolaget skall bedriva arkitekt- och byggnadskonsultverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Alingsås Entreprenad AB
Org.nr: 556890-1531
Bolagets verksamhet skall vara entreprenadsverksamhet inom gräv- och anläggning. Bolaget kommer också att förvärva och äga fastigheter och därtill hörande verksamhet.
Alingsås Entreprenadmaskiner AB
Org.nr: 556972-4650
Entreprenadverksamhet inom mark, gräv och bygg. Handel med fastigheter och värdepapper.
ALJAB AB
Org.nr: 556373-7195
Aktiebolaget skall bedriva utbildning av och handel med hästar, konsult och utbildningsverksamhet samt handel med varor inom transportsektorn, förvaltning av värdepapper och fastigheter, tapetserare, släputhyrning, uthyr ...
Allemansbil i Varberg AB
Org.nr: 556264-8294
Bolaget skall bedriva handel med bilar och biltillbehör, äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Allhem AB
Org.nr: 556957-5136
Föremålet för företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Anders Claesson Golf AB
Org.nr: 559004-2817
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av sportutrustning, träning och coachning inom golfbranschen, arrangera och sälja resor, utföra allehanda tjänster åt golfklubbar och idka föredragshållning samt förvalta och äga värd ...
Andersson Management Resource AB
Org.nr: 556882-3040
Föremålet för bolagets verksamhet är: Tillhandahålla resuser för projektledning, projektstyrning, affärs- och organisationsutveckling, samt personlig coaching och mentor. Förvaltning av fastigheter och värdepapper och dä ...
ANH Falkenberg Utbildnings AB
Org.nr: 559011-6793
Aktiebolaget ska bedriva folkbildning, vuxenutbildning och förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Ankarstenen Förvaltning AB
Org.nr: 556411-9229
Bolaget skall bedriva förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.