Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Sundsvall

2004 Wecall AB
Org.nr: 556667-0849
Bolaget skall bedriva telemarketing, callcenter, personaluthyrning, rekrytering, utbildning, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
2015 Wecall AB
Org.nr: 559039-4564
Bolaget skall bedriva telemarketing, callcenter, personaluthyrning, rekrytering, utbildning, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
A Real Movement AB
Org.nr: 556971-8868
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet företrädesvis inom organisations-, ledarskaps- och grupp- utveckling, vidare skall bolaget bedriva författande och bokutgivning, handel med värdepapper och fastigh ...
AB Hugo Nordgren
Org.nr: 556250-4182
Bolaget skall driva agenturverksamhet med trävaror, försäkringar, försäljning av trävaror samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AB SVENSK VÄRME
Org.nr: 556738-2873
Bolaget ska tillverka, marknadsföra och installera utrustning för rening och optimering av energisystem med miljöriktiga produkter i enlighet med bolagets egna framtagna koncept inom fastigheter samt därmed förenlig verk ...
AB Säterberget Invest
Org.nr: 556631-9587
Bolaget skall bedriva uthyrning av maskiner och inventarier inom transportnäringen. Handel med fastigheter, aktier och andra värdepapper, handel med reklamartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Vigge Värme Sanitet
Org.nr: 556582-0312
Bolaget skall bedriva VVS-installationer, butik, konsultationer inom nämnda område, äga och förvalta fastigheter, vaktmästeritjänster, personaluthyrning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Abema Group AB
Org.nr: 556490-5627
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom järn, möbler, interiör- artiklar, hushållsmaskiner, köksredskap och VVS, teknisk konsultation inom data, äga och förvalta fastigheter, café med catering och därmed förenlig verksam ...
Abicon Sweden HB
Org.nr: 969738-3801
Handel med byggmaterial samt köp och försäljning av fastigheter.
Ac Acrylicon Fogfriagolv AB
Org.nr: 556916-9021
Bolaget skall sälja och installera golvbeläggningar och tillhörande material. Bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbyggnation och äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Ackumulatorsystem i Sundsvall AB
Org.nr: 556424-2955
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uppfödning, handel och tävling med travhästar, tekniska konsultationer och produktutveckling inom energi-, värme- och inudstriprodukter, reklam och marknadsföringsverksamhet, ...
Ackve Fastigheter AB
Org.nr: 556275-2252
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ACKVE Förvaltnings AB
Org.nr: 556375-6047
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt detaljhandel inom järn, hushållsmaskiner och VVS ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AdAlfa AB
Org.nr: 556693-3346
Bolaget skall bedriva IT- och verksamhetskonsult samt handel med fastigheter och värdepapper.
Ahla-Vent i Norrland AB
Org.nr: 556532-7664
Bolaget skall bedriva försäljning av material, service och installation av värme-, ventilations- och kyl-anläggningar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB John O. Backmark
Org.nr: 556465-8150
Bolaget skall bedriva försäljning av: Arbetskläder, skyddsutrustning , profilkläder fritidsprodukter samt presentreklam. Filter, oljor och övriga smörjmedel, kemikalier, batterier samt närliggande produkter Bolaget skall ...
Aktiebolaget Dottori e Colori
Org.nr: 556719-3171
Bolaget skall verka som läkare inom allmänmedicin samt psykiatri. Bolaget skall bedriva verksamhet såsom läkarmottagningsarbete, delta vid läkemedelsprövningar samt ta uppdrag som medicinsk konsultläkare, föreläsare och ...
Aktiebolaget Gratum
Org.nr: 556302-3620
Bolaget skall inom storköksbranschen bedriva tillverkning, försäljning, agentur- och konsultverksamhet samt förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva marknadsförings- och rederiverksamhet, ävensom idka därmed för ...
Aktiebolaget J. Hellgrens Eftr.
Org.nr: 556076-1636
Bolaget skall bedriva handel med plast- och pappersvaror, konst, hästsportverksamhet med uppfödning och tävling med hästar, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhe ...
Aktiebolaget Sundsvalls Konsumentköp
Org.nr: 556137-7358
Bolaget skall driva affärsrörelse inom branscherna för kapitalvaror, heminredningsartiklar, köksinredningar, byggnadsmaterial, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.