Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Skövde

2 Us i Skövde AB
Org.nr: 556329-1292
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra byggnadsmaterial och maskiner för industriändamål, äga och förvalta fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
AB Fladen Fyr 6
Org.nr: 556752-3310
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, idka förädling av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Fladen Fyr 7
Org.nr: 556752-3302
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, idka förädling av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Agerborn Fastighetsbyrå AB
Org.nr: 556736-3717
Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling, förvaltning av aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Agnehus Fastigheter AB
Org.nr: 556619-1390
Bolaget skall bedriva verksamhet med fastighetsförvaltning samt bedriva handel med marknadsnoterade aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Skövdebostäder
Org.nr: 556042-3039
Bolaget ska inom Skövde kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs- lägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
Aktiebolaget Tibrobyggen
Org.nr: 556100-3483
Bolaget skall förvärva fastigheter eller tomträtter för att där uppföra 'ocheller förvalta bostadshus, lokaler och kollektiva anordningar för uthyrning eller försäljning, handha motsvarande uppgifter åt Tibro kommun anna ...
Aktiebolaget Truck- och Krantjänst
Org.nr: 556046-4470
Bolaget skall utföra arbete och tjänster med truckar, kranar och entreprenadmaskiner, bedriva montage och installationsverksamhet, uthyrning och leasingverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, driva golf ...
Allservice i Skövde AB
Org.nr: 556650-1903
Bolaget skall bedriva teknisk fastighetsservice, byggnads- och montagearbeten, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Alvor Fastigheter AB
Org.nr: 556331-4078
Bolaget skall driva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
AM&RE Invest AB
Org.nr: 556946-4463
Förvaltning av vvärdepapper och fastigheter jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Andersson Properties Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556646-5489
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva lyft- och transportverksamheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aptic AB
Org.nr: 556612-3898
Bolaget skall bedriva programmerings- och konsultverksamhet genom att utveckla och förvalta system och webblösningar, försäljning av mjuk- och hårdvara inom data- och IT-området, äga och förvalta värdepapper och fastighe ...
Araton Fastigheter AB
Org.nr: 556782-6093
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Arne Bloms Begravningsbyrå AB
Org.nr: 556562-2734
Bolaget skall bedriva begravningsbyrå, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Arnegus AB
Org.nr: 556967-6413
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av kläder och bijouterier samt bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Arnson Fastigheter AB
Org.nr: 556325-4092
Bolagets verksamhet ska vara förvaltning av hyresfastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Asitis AB
Org.nr: 556612-3880
Bolaget skall bedriva utveckling, utbildning, marknadsföring och försäljning av programvaror och konsulttjänster, förvaltning av fastigheter och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Asken Energi & Lantbruk AB
Org.nr: 556277-1617
Bolaget ska bedriva produktion av elström genom vindkraft. Att investera i redan befintliga vindkraftsbolag och föreningar. Bedriva jordbruk och skogsbruk, förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper och därme ...
Atoma Extended AB
Org.nr: 556809-8635
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.