Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Lidingö

181 Fastigheter Holding AB
Org.nr: 556780-2045
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotterbolag, köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
1st Street Stockholm AB
Org.nr: 556994-2898
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom fastighets- och designområdet, förmedling och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget vidare kunna äga och förvalta aktier, värdepapper och fastighete ...
2C Engineering i Stockholm AB
Org.nr: 556940-4196
Ingenjörs- och konsultverksamhet inom energi-, bygg- och fastighetsrelaterade områden. Förvärv, förvaltning, uthyrning samt avyttring av fastigeter. Forskning och produktutveckling inom energiteknik samt angränsande områ ...
A U-bolagen AB
Org.nr: 556526-3794
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling och försäljning av fastigheter och bostadsrätter samt idka därmed förenlig verksamhet.
A&J Medical International AB
Org.nr: 556967-2990
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, handel och utbildning inom sjukvård samt uthyrning och förvaltning av fastigheter.
AB Uthyrnings Service Hans Eriksson
Org.nr: 556271-6869
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom järnvarubranschen, idka handel med och uthyrning av bilar samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper, reparation och service av person- och lastbilar, transportbilar, ...
ABBEMA Anläggningsmaskiner AB
Org.nr: 556874-5714
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, försäljning och uthyrning av bygg- och entreprenadmaskiner samt konsultverksamhet inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet. Marknadsföra, försälj ...
Abbema Fordon AB
Org.nr: 559018-5327
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, försäljning och uthyrning av personbilar, lastbilar och entreprenadmaskiner samt utrustning och tillbehör till personbilar, lastbilar och entreprenadmaski ...
Abedo AB
Org.nr: 556615-7771
Bolaget ska bedriva försäljning, produktion och konsultation inom IT, företrädesvis mjukvara, telekom och medicinsk teknik och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget förvalta fastigheter, fordon och värdepapper ä ...
Accella AB
Org.nr: 556771-2400
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom fastighets- och designområdet, förmedling och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare kunna äga och förvalta aktier, värdepapper och fa ...
Accordion Consulting AB
Org.nr: 556626-0138
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, försäljning och utbildning inom management, inom IT företrädesvis rådgivning, projektledning och utveckling, inredning och konst, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt ...
Across AB
Org.nr: 556589-4838
Bolaget skall bedriva import och export av båtar, fordon och handelsprodukter inom fritidsbåtsektorn, äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Adato Entreprenad AB
Org.nr: 556462-3774
Bolaget ska bedriva byggnadsentreprenadverksamhet för externa beställare och egenutvecklade projekt samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva handel med fast och lös egendom såsom fastigheter och värdep ...
ADE Installationer AB
Org.nr: 556881-8602
Bolaget skall bedriva arbeten med installationer, tätningar och renoveringar av skorstenar samt ventilationsanläggningar, import och försäljning av skorstenar, skorstensmaterial och braskaminer samt därmed förenlig verks ...
Adenco Consulting AB
Org.nr: 556297-0508
Bolaget ska bedriva handel med produkter för dagligvaruhandel och livsmedelsindustri, direktinvesteringar i mindre bolag, investeringar i aktier och fastigheter, uthyrning av personal och konsulter, bemanningstjänster, k ...
Administrations Konsulterna i Norr AB
Org.nr: 556264-3667
Bolaget skall sälja administrativa tjänster och hyra ut motorfordon och kontorsinventarier och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Advantage Förvaltning AB
Org.nr: 556778-4524
Bolaget skall bedriva mäklarverksamhet avseende fastigheter, äga och förvalta fastigheter och bostadsrätter, investera och utöva aktivt ägande i noterade och onoterade företag med bedömd tillväxt- och utvecklings potenti ...
Adworld AB
Org.nr: 556678-0903
Bolaget skall äga aktier i bolag samt bedriva handel med aktier och fastigheter idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet, förmedling av fotomodeller, konsultverksamhet inom dessa område ...
Agramott Invest AB
Org.nr: 556541-7648
Bolaget ska äga, utveckla och förädla fastigheter och företag. Bedriva inredningsverksamhet och konsulttjänster inom organisationsstruktur. Samt äga fast och lös egendom och därmed förenliga verksamheter.
Ahlfert Consulting AB
Org.nr: 556967-2040
Bolaget skall syssla med konsultverksamhet, mäkleri samt köp och försäljning av fastigheter, bilar och båtar och därmed förenlig verksamhet.